Ana Milojković

Ana Milojkovic Profesor FMK

Ana Milojković asistent

Master studije psihologije je završila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno je student doktorskih studija, sa interesovanjem za psihologiju rada i motivaciju zaposlenih.

Prethodno predavačko iskustvo je stekla volonterskim angažmanom na Filozofskom i Filološkom fakultetu, Fakultetu bezbednosti i držanjem različitih soft skills radionica. Angažovana je u oblastima HR-a i konstruktivističke psihoterapije. Na Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije radi kao asistent.

Kursevi predavača

Opšta psihologija

Akademske veštine u psihologiji

Metodologija psiholoških istraživanja

Psihometrija

Oblast istraživanja

Statistika, metodologija, psihometrija, akademske veštine

Kontakt

ana.milojkovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

The managerial preferences for risk-taking in a business environment. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences Vol.6 (7), 2017.