Prof. dr Ana Petrovvanredna profesorka

Diplomirala muzikologiju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu 2007. godine. Doktorirala 2012. godine na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Rukovoditeljka Centra za jugoslovenske studije (Cejus).

Bila je docentkinja na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci (2013–2015). Od 2015. godine zaposlena je na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Objavila je brojne radove iz oblasti sociologije kulture, sociologije muzike i sociologije tela. Učesnica brojnih tribina i okruglih stolova u Srbiji, bivšoj Jugoslaviji i Evropi.

Kursevi profesora

Komunikacija i digitalna kultura

Kontekstualne umetnosti i mediji

Popularna kultura i izvođačke umetnosti

Performans umetnost i digitalni performans

Sociologije nostalgije

Teorija kritičkog obrta: umetnost i mediji u savremenoj kulturi

Umetnost i društveni pokreti

Oblast istraživanja

Sociologija kulture, sociologija muzike, antropološke i sociološke teorije umetnosti i medija

Kontakt

ana.petrov@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Sociologije nostalgija. Zavod za udžbenike, 2021.

Rethinking Rationalisation: Evolutionism and Imperialism in Max Weber’s Discourse on Music. Hollitzer Verlag, 2016.

Jugoslovenska muzika bez Jugoslavije: koncerti kao mesta sećanja. Fakultet za medije i komunikacije, 2016.

Pjer Burdije. Fakultet za medije i komunikacije, 2015.

Bruno Latur. Fakultet za medije i komunikacije, 2015.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.