Prof. dr Ana Petrovvanredna profesorka

Ana Petrov (1982) diplomirala je muzikologiju na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu (2007) i završila master (2008) i doktorske studije (2012) na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bila je docentkinja na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci (2013–2015). Od 2015. godine zaposlena je na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

Objavila je brojne radove iz oblasti sociologije kulture, sociologije muzike i sociologije svakodnevice. Učesnica brojnih konferencija, tribina i okruglih stolova u Srbiji, bivšoj Jugoslaviji i Evropi. Dobitnica stipendije Kyveli-Giannis Horn institucije Σύλλογος Oι Φίλοι της Μουσικής u Atini za projekat “A Study of the Greek-Yugoslav Cultural Intersections: The Case of Mikis Theodorakis’s Music for The Battle of Sutjeska” (2022).

Kursevi profesora

Sociologije nostalgije

Sociologije svakodnevice

Teorije svakodnevice: kulture, umetnosti, medija

Umetnosti i društveni pokreti

Komunikacija i digitalna kultura

Oblast istraživanja

Sociologija kulture, sociologija svakodnevice, sociologija nostalgije, sociologija muzike, antropološke i sociološke teorije umetnosti i medija

Kontakt

ana.petrov@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Sociologije nostalgija. Zavod za udžbenike, 2021.

Rethinking Rationalisation: Evolutionism and Imperialism in Max Weber’s Discourse on Music. Hollitzer Verlag, 2016.

Jugoslovenska muzika bez Jugoslavije: koncerti kao mesta sećanja. Fakultet za medije i komunikacije, 2016.

Pjer Burdije. Fakultet za medije i komunikacije, 2015.

Bruno Latur. Fakultet za medije i komunikacije, 2015.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.