Ana Petrov

Ana Petrov Profesor FMK

Prof. dr Ana Petrov vanredna profesorka

Diplomirala muzikologiju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu 2007. godine. Doktorirala 2012. godine na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Rukovoditeljka Centra za jugoslovenske studije Fakulteta za medije i komunikacije.

Bila je docentkinja na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci (2013–2015). Od 2015. godine zaposlena je na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Objavila je brojne radove iz oblasti sociologije kulture, sociologije muzike i sociologije tela. Učesnica brojnih tribina i okruglih stolova u Srbiji, bivšoj Jugoslaviji i Evropi.

Kursevi profesora

Sociologija jugoslovenske popularne muzike

Kritička analiza savremene medijske kulture

Politike svakodnevnog

Od hladnog rata do globalizacije: popularna kultura

Sociologija novih društvenih pokreta

Laturovski obrt u humanistici

Savremena antropologija

Sociologija publike

Oblast istraživanja

Sociologija kulture, sociologija muzike, antropološke i sociološke teorije umetnosti i medija

Kontakt

ana.petrov@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Rethinking Rationalisation: Evolutionism and Imperialism in Max Weber’s Discourse on Music. Hollitzer Verlag, 2016.

Jugoslovenska muzika bez Jugoslavije: koncerti kao mesta sećanja. Fakultet za medije i komunikacije, 2016.

Pjer Burdije. Fakultet za medije i komunikacije, 2015.

Bruno Latur. Fakultet za medije i komunikacije, 2015.

Povezani linkovi

Analiza jugoslovenstva u popularnoj kulturi – dr Ana Petrov

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Jugoslovenska muzika bez Jugoslavije – razgovor o knjizi dr Ane Petrov

Fakultet za medije i komunikacije, 2016.
Video

Transdisciplinarne studije savremene umetnosti i medija

Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
Video