Anastasija Budžakasistent

Završila je osnovne akademske studije psihologije 2018. godine i master studije primenjene psihologije 2020. godine na Fakultetu za medije i komunikacije sa prosekom 10,00. Trenutno završava doktorske studije da Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, baveći se temom intergrupnih odnosa: kako uviđanje sličnosti životinja sa ljudima može uticati na odnose prema životinjama i prema etničkim manjinama.

U periodu od 2015. godine, njeno radno i praktično iskustvo uključuje angažman u više različitih institucija, poput OŠ „Laza Savatić“ u Beogradu, istraživačke agencije „Nina media“ iz Novog Sada i revizorske kuće „Ernst & Young“ u okviru koje je stekla znanje o organizacionoj psihologiji. Od oktobra 2020. godine zaposlena je na Deparmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije, gde je angažovana u relizaciji nastave na nekoliko predmeta: Politička psihologija, Akademske veštine u psihologiji, Statistika u psihologiji i Istorija i teorija obrazovanja.

Objavila je više naučnih radova u nekim od najuticajnijih časopisa u oblasti socijalne psihologije, poput Journal of Social Psychology, Studia Psychologica, Frontiers in Psychology i Primenjena psihologija. Uspešno je i izlagala istraživanja na različitim domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama (Animal Advocacy Conference: Mercy for Animals 2023, ISPP Annual Meeting in Montreal, EIP 2021 Sarajevski dani, Days of Ramir and Zoran Bujas, Otvoreni dani psihologije u Banja Luci). U svojim radovima bavi se širokim spektrom tema koje uglavnom obuhvataju problematiku socijalne psihologije međugrupnih odnosa, odnosa ljudi i životinja, percepcije i socijalnog identiteta.

Kursevi profesora

Akademske veštine u psihologiji

Statistika u psihologiji

Istorija i teorija obrazovanja

Oblast istraživanja

Socijalna psihologija međugrupnih odnosa, odnosa ljudi i životinja, percepcije i socijalnog identiteta.

Kontakt

anastasija.budzak@fmk.edu.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.