Andrea Vejnovićasistent

Završila je osnovne studije psihologije i master studije primenjene psihologije na Fakultetu za medije i komunikacije. Doktorske studije na Odeljenju za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu upisuje 2021. godine.

Od početka svoje profesionalne karijere, stekla je značajno radno i praktično iskustvo u oblasti mentalnog zdravlja. Kliničko iskustvo sticala je tokom dvogodišnjeg angažovanja u Institutu za mentalno zdravlje (Dnevna bolnica za odrasle/Dispanzer za odrasle pacijente) i u nekoliko privatnih ustanova u oblasti psihijatrije.

Od 2020. godine, postala je deo akademskog tima na Fakultetu za medije i komunikacije, gde je angažovana prvo kao saradnik u nastavi, te kao i asistent u realizaciji nastave na kursevima: Osnove interpersonalnih veština, Osnove neuronauka i Statistika.

Pored formalnog obrazovanja, završila je edukaciju iz Sistemske porodične psihoterapije. Aktivno gradi psihoterapijsku praksu untar svog savetovalištva, kao sistemski porodični psihoterapeut pod supervizijom.

Učestvovala je na različitim domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama. Njena istraživanja i radovi obuhvataju širok spektar tema iz oblasti sistemske porodične psihoterapije, prevencije, unapređenja i izazova u vezi sa mentalnim zdravljem. Aktivno je učestvovala u brojnim radionicama, edukacijama, seminarima u oblasti psihoterapije i psihodijagnostike (Rorschah test – Exner-ov integrativni sistem, EFT: Emocionalno fokusirana terapija, Profesionalna orijentacija za psihologe).

Kursevi profesora

Osnove interpersonalnih veština

Osnove neuronauka

Statistika

Oblast istraživanja

Porodična psihoterapija, psihoterapija,  mentalno zdravlje, zaštita mentalnog zdravlja, klinička psihologija

Kontakt

andrea.vejnovic@fmk.edu.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.