Prof. dr Andrija Filipovićvanredni profesor

Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Nišu. Doktorirao 2014. godine na studijskom programu Teorija umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti. Od 2015. godine predaje na Fakultetu za medije i komunikacije.

Objavio je dve monografije i brojne radove u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima i zbornicima iz oblasti teorije umetnosti, filozofije i kvir teorije. Prevodio je dela Žila Deleza, Mišela Fukoa, Rolana Barta, Luja Altisera, Terija Smita, Aleša Erjavca i mnogih drugih sa francuskog i engleskog jezika. Član je Upravnog odbora Društva za estetiku arhitekture i vizuelnih umetnosti i Uređivačkog odbora časopisa AM: Journal of Art and Media Studies.

Kursevi profesora

Afektivni obrt: film, muzika i telo

Filozofija u kontekstu umetnosti

Čitanje i analiza savremene humanistike

Estetika medija i komunikacija

Biopolitička filozofija

Teorija za praksu – filozofija na delu

Oblast istraživanja

Teorija umetnosti i medija, filozofija

Kontakt

andrija.filipovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Conditio ahumana: imanencija i ahumano u epohi Antropocena. Karpos, 2018.

Brajan Masumi. Orion Art, 2016.

Žil Delez. Fakultet za medije i komunikacije, 2015.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.