Prof. dr Angelina Milosavljevićvanredna profesorka

Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. godine, 2003. magistrirala na Univerzitetu u Pitsburgu (Pittsburgh, USA), doktorirala na Fillozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine.

Predavala na Filozofskom fakultetu u Beogradu (1995-2003), Akademiji lepih umetnosti (2007-2012). Gostujući predavač na Filozofskom fakultetu u Beogradu (2006-2013), BK Univerzitetu (2007), Višoj likovnoj školi, Beograd (2007), Beogradskoj Politehnici (2010-2012). Objavila brojne naučne radove iz istorije umetnosti i umetničke teorije, kao i tri knjige. Od 2009. do 2017. godine član redakcije časopisa Kultura. Član Saveta Centra za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, The Renaissance Society of America, ICOM (International Council of Museums). Recenzent brojnih naučnih i stručnih publikacija.

Kursevi profesora

Toposi modernizma

Avangardna kritika modernizma

Teorija istorije vizuelnih umetnosti

Radikalna politika kustoskih praksi

Od reprezentacije do postreprezentacije: Piter Grinavej

Oblast istraživanja

Istorija umetnosti i umetnička teorija

Kontakt

angelina.milosavljevic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Umetnost 15. veka u Firenci. PUNKT, Beograd 2012.

Prezentacija i legitimacija vladara u dekoraciji renesansnog studiola. PUNKT, Beograd 2013.

Skladište. Smisao i funkcija skladišta u umetničkom sistemu Leonida Šejke. PUNKT, Beograd 2014.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.