Prof. dr Angelina Milosavljevićredovna profesorka

Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. godine, 2003. magistrirala na Univerzitetu u Pitsburgu (Pittsburgh, USA), doktorirala na Fillozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine.

Predavala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1995-2003), Akademiji lepih umetnosti (2007-2012). Gostovala kao predavač muzeologije i istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu (2006-2013), BK Univerzitetu (2007-2008), Višoj likovnoj školi u Beogradu (2007-2008), Beogradskoj Politehnici (2010-2012), Višoj tekstilnoj školi u Beogradu (2021-2022), Fakultetu savremenih umetnosti (2018-2021), Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu (2023-2024).

Objavila brojne naučne radove iz istorije umetnosti i umetničke teorije, kao i četiri monografije. Član je redakcija i urednik tematskih zbornika časopisa od nacionalnog značaja, član osnivačkog odbora i član Saveta Centra za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, član je RSA (The Renaissance Society of America), ICOM (International Council of Museums), osnivač je i član podkomiteta za dokumentaciju CIDOC Nacionalnog komiteta ICOM.

Učestvovala u više naučno-istraživačkih projekata: Modernizacija zapadnog Balkana, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, OI 177009, 2011-2019. finansiranog od Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Repubike Srbije; projekat Fakulteta za medije i komunikacije u okviru programa IDEJE Fonda za nauku Republike Srbije A Look into the Past, Present and Future: The Reprecussions of the SARS COV2/COVID-19 Pandemic on Media Representations and Micro- Macro Forms of Life, 2021; koordinator tima za razvoj programa i kurseva Erasmus Plus, ASH MA, 2022/2023 (Erasmus+ ERASMUS-EDU-2021-EMJM_DESIGN – Erasmus Mundus Design Measures funded project Art, Science and Health MA programme (ASH MA), u saradnji sa Akademijom likovnih umjetnosti Univerziteta u Zagrebu, Hrvatska, Ionian University, Corfu, Greece, Kontejner – Bureau of Contemporary Art Praxis, Zagreb, Hrvatska; koautor je projekta Dokumentacijski standardi za trezoriranje muzealija na Seminaru za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, 1999-2012. Bila je angažovana kao izabrani je mentor u projektu RSA (The Renaissance Society of America) za akademsku 2018/2019. godinu.

Recenzent brojnih naučnih i stručnih publikacija.

Kursevi profesora

Toposi modernizma

Avangardna kritika modernizma

Metodologija naučno-istraživačkog i umetničko-istraživačkog rada

Istorija teorija o vizuelnim umetnostima

Smrt muzeja? Nove izlagačke prakse

Radikalne kustoske prakse

Od reprezentacije do postreprezentacije: od likovnog do vizuelnog u opusu reditelja i umetnika Ptera Grinaveja

Oblast istraživanja

Istorija umetnosti i umetnička teorija

Kontakt

angelina.milosavljevic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Pre umetnosti: umetnička teorija od antike do manirizma. Evoluta, Beograd 2023.

Skladište. Smisao i funkcija skladišta u umetničkom sistemu Leonida Šejke. PUNKT, Beograd 2014.

Prezentacija i legitimacija vladara u dekoraciji renesansnog studiola. PUNKT, Beograd 2013.

Umetnost 15. veka u Firenci. PUNKT, Beograd 2012.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.