Danica Čigoja Piper

Danica Čigoja Piper FMK

dr Danica Čigoja Piper docentkinja

Diplomirala novinarstvo na Fakultetu za medije i komunikacije, gde je završila i master studije komunikologije. Doktorsku disertaciju odbranila je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Tokom četvorogodišnjeg asistentskog staža objavila više naučnih i istraživačkih radova iz oblasti studija medija, studija kulture i komunikologije. Radila je kao novinarka u Studentskom kulturnom centru u Beogradu, FMK radiju i na MONDO portalu. Obavljala stručnu praksu na RTV Studio B i u informativnoj redakciji Javnog servisa. Pored akademske karijere, stalni je saradnik više štampanih i onlajn medija. Dobitnica je nagrade koju dodeljuje Delegacija Evropske unije u Srbiji, za najbolji prilog o evropskim integracijama (2011).

Kursevi predavača

Mediji, hrana i kultura

Svakodnevica u retrovizoru: analiza medijskih sadržaja

Medijska proizvodnja emocija

Oblast istraživanja

Studije medija, komunikologija, novi mediji

Kontakt

danica.cigoja@fmk.edu.rs