Dr Danica Čigoja Piperdocent

Diplomirala novinarstvo na Fakultetu za medije i komunikacije, gde je završila i master studije komunikologije. Doktorsku disertaciju „Konstrukcija i recepcija fenomena autizma u štampanim i onlajn medijima u Republici Srbiji“ odbranila je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Tokom četvorogodišnjeg asistentskog staža objavila više naučnih i istraživačkih radova iz oblasti studija medija, studija kulture i komunikologije. Radila je kao novinarka u Studentskom kulturnom centru u Beogradu, FMK radiju i na MONDO portalu. Obavljala stručnu praksu na RTV Studio B i u informativnoj redakciji Javnog servisa. Pored akademske karijere, stalni je saradnik više štampanih i onlajn medija. Dobitnica je nagrade koju dodeljuje Delegacija Evropske unije u Srbiji, za najbolji prilog o evropskim integracijama (2011).

Kursevi profesora

Etika medija i komunikacija

Medijska laboratorija

Mediji, hrana i kultura

Oblast istraživanja

Studije medija, novi mediji, komunikologija

Kontakt

danica.cigoja@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Kritičko mišljenje u digitalnoj eri: klik ili kritika. Kultura: časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, 2020.

Perspektive interneta i novih medija u razotkrivanju lažnih vesti. Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene, 2020.

Digitalni zalogaji: hrana kao spektakl na društvenim mrežama. AM: Art + Media časopis za studije umetnosti i medija, 2016.

Jezik novih medija. CM: Communication Management časopis za upravljanje komuniciranjem, 2014.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.