Prof. dr Danica Igrutinovićvanredna profesorka

Rođena je u Beogradu, gde je diplomirala na katedri za anglistiku Filološkog fakulteta BU. Poslediplomske studije nastavila je na Filozofskom fakultetu UNS, gde je 2008. odbranila magistarsku tezu, a 2014. i doktorsku disertaciju, čime je stekla zvanje doktor književnih nauka. U želji da poveže sva svoja interesovanja, 2022. godine završava i interdisciplinarne master studije Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama pri Rektoratu Univerziteta u Beogradu, stekavši time i zvanje master religiolog.

Tokom magistarskih studija kao stipendistkinja Ministarstva nauke radila je na projektu Srpsko usmeno stvaralaštvo u balkanskom kontekstu pri Institutu za književnost i umetnost (2005-2008), a između 2014. i 2016. godine učestvovala je kao istraživačica u regionalnom projektu “Representation of Gender Minority Groups in Media: Serbia, Montenegro and Macedonia” koji je finansirao RRPP – Univerzitet u Friburgu, a čiji je nosilac bio Fakultet za medije i komunikacije. Od 2023. godine učestvuje na projektu Instituta društvenih nauka Individualna i društvena relevantnost religije u savremenoj Srbiji.

Aktivno se bavi naučno-istraživačkim radom, što se ogleda u učešću na konferencijama, kao i objavljivanju i uređivanju brojnih radova u naučnim časopisima i zbornicima iz oblasti književnosti, ali i analize medijskog diskursa u vezi sa religijom. Radila je i kao lektor/korektor za engleski jezik za časopis Belgrade Journal of Media and Communications i prevela četiri knjige i veliki broj naučnih radova. Angažovana je kao prevoditeljka na engleski jezik pri kulturnoj manifestaciji Smederevska pesnička jesen.

Zaposlena je na Fakultetu za medije i komunikacije, gde od 2008. godine predaje različite predmete iz oblasti svojih interesovanja.

Kursevi profesora

Engleski jezik

Advanced English

Umetnost argumentacije

Religija, rod i kultura

Politike verovanja: moć oblikovanja zajednice

Oblast istraživanja

Književnost; analiza medijskog diskursa; religija, rod i kultura

Kontakt

danica.igrutinovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Sveto i svetogrđe u postsekularnoj Srbiji. Beograd: Biblos books, 2023.

„Sveto i svetogrđe u postsekularnom svetu“. Religija i tolerancija (21/40), 307–322, 2023.

„Sloboda veroispovesti i/ili sloboda govora u postsekularnoj Evropi“. Religija i tolerancija (20/37), 113–131, 2022.

„If There Were Only Water: Water Symbolism in “The Waste Land”“. Književna istorija (54/176), 225–246, 2022.

„Metaforika vode u Džojsovom Uliksu“. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik (70/2), 607–627, 2022.

Ecce Homo in Sweden and Serbia: State, Church, and Blasphemy. Public Discourses About Homosexuality and Religion in Europe and Beyond. Palgrave Macmillan, 2020.

Shakespeare’s sweet and not-so-sweet nothings: henoses and/or kenoses? Synergy 13 (2/2017), 2017.

Pride Parades and/or Prayer Processions: Contested Public Space in Serbia #Belgrade Pride 2014. Journal of Empirical Theology 28 (2), 2015.

Nothing of Woman: The Feminine Void of Matter in Shakespeare. Belgrade English Language and Literature Studies 6, 2014.

The Snotgreen Sea: Water as Metaphor in Joyce’s Ulysses. Facta Universitatis: Languages and Literature 11 (1), 2013.

The Afflicted Spirits Here in the Prison: Religious Allegory in Measure for Measure. Philologia 7, 2009.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.