Dijana Plut

Dijana Plut Profesori FMK

Prof. dr Dijana Plut redovna profesorka

Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorirala 2000. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Profesionalnu karijeru počela kao istraživač na Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Od 2008. godine stalno angažovana kao nastavnik na Fakultetu za medije i komunikacije.

Objavila brojne radove iz oblasti ranog razvoja dece, ekologije odrastanja, kulturne
geneze viših psihičkih procesa, socijalnog ponašanja dece i vrednovanja u obrazovanju. Bila je angažovana u više ekspertskih grupa za reformu u obrazovanju, rukovodilac i učesnik u 20 istraživačkih projekata (domaćih i međunarodnih), koautor dva programa za stručno usavršavanje nastavnika, voditelj ogleda o otvaranju tržišta udžbenika, urednik više naučnih monografija, ko-urednik časopisa Psihološka istraživanja. Predsednik Sekcije univerzitetskih nastavnika koji se bave obrazovanjem. Dobila nagradu Bora Stevanović za naučni doprinos psihologiji (1989), nagradu Neven za popularnu nauku (1995) i nagradu Žiža Vasić za popularizaciju psihologije (2001).

Kursevi profesora

Psihologija obrazovanja

Oblast istraživanja

Psihologija obrazovanja

Kontakt

dijana.plut@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Nasilje u školama Srbije. Institut za psihologiju, 2014.

Obrazovanje i društvena kriza. Institut za psihologiju, 2013.

Udžbenik kao kulturno-potporni sistem Zavod za udžbenike, 2003.

Socijalizacijski obrasci u udžbenicima. 1994.

Socijalna interakcije u ranom detinjstvu i njeni razvojni efekti. 1988.

Psihološka analiza ranog stvaralaštva. 1988.