Đorđe Stojanović

Prof. dr Đorđe Stojanović redovni profesor

Diplomirao (1996), magistrirao (2006) i doktorirao (2008) na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Radi na Institutu za političke studije u Beogradu.

Angažovan kao predavač i na Fakultetu za evropske pravno-političke studije, Univerzitet EDUCONS, Novi Sad i kao gostujući predavač na Doktorskim studijama Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Objavio je brojne radove iz oblasti teorije političkih nauka, teorije međunarodnih odnosa i teorije socijalne politike, kao i više knjiga. Glavni je urednik naučnog časopisa Serbian Political Thought, član uredništva naučnih časopisa Socijalna politika– časopis za teoriju i praksu socijalne politike i socijalnog rada i Kultura polisa – časopis za negovanje demokratske političke kulture. Boravio je u Japanu kao gostujući istraživač na Univerzitetu Nagoja 2013, 2014. i 2017. godine i u Nemačkoj na Georg Ekart Insitute for International Textbook Research kao gostujući istraživač 2013. godine.

Kursevi profesora

Rodna ravnopravnost i savremeno društvo

Razvoj socijalnog rada kao profesija

Teorijski modeli, Socijalna politika, ekonomija i društvo

Teorija moralne panike i rizično društvo

Transnacionalna socijalna politika

Društvene devijacije

Socijalni razvoj i planiranje

Socijalni rad i država blagostanja

Savremeno civilno društvo

Društvene krize i socijalni rad

Oblast istraživanja

Teorija političkih nauka, teorija međunarodnih odnosa, teorija socijalne politike

Kontakt

djordje.stojanovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Anatomija savremene države. Institut za političke studije, 2012.

Asocijativna demokratija: problemi i perspektive. Krug, 2009.

Lavirint naučnog mišljenja i izražavanja. Krug, 2009.

Građansko društvo: istorijski razvoj koncepta. Krug, 2006.