Đorđe Terzin

Đorđe Terzin Profesor FMK

Đorđe Terzin asistent

Osnovne studije socijalne politike i socijalnog rada i master studije socijalne politike završio je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Od 2016. godine na istom fakultetu pohađa doktorske studije Socijalne politike i socijalnog rada.

Bio je predavač po pozivu na Fakultetu političkih nauka od 2013. godine, saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Socijalna politika i saradnik na doktorskim studijama pri Odeljenju za socijalnu politiku i socijalni rad. Koautor je priručnika programa za obuku negovateljica za negu starih i bolesnih lica u kućnim uslovima (Agencija Mirna Kuća). Od 2011. godine aktivno vodi radionice, seminare i dva projekta na temu naučnih osnova u savremenim trendovima ishrane.

Kursevi predavača

Socijalna politika

Sistemi socijalne zaštite

Socijalni rad sa starima

Socijalni rad sa osobama sa invaliditetom

Evropski socijalni modeli

Međunarodna i uporedna socijalna poltika

Stručna praksa – Domovi i prihvatilišta za stare

Stručna praksa – Socijalni rad sa osobama sa invaliditetom

Oblast istraživanja

Socijalna politika, područja primene socijalnog rada

Kontakt

djordje.terzin@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Socijalna funkcija američke kompanije Google. Razvoj i zaštita ljudskih resursa u preduzeću, Lakićević M. FPN, 2013.