Đorđe Terzinasistent

Osnovne studije socijalne politike i socijalnog rada i master studije socijalne politike završio je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Od 2016. godine na istom fakultetu pohađa doktorske studije Socijalne politike i socijalnog rada.

Bio je predavač po pozivu na Fakultetu političkih nauka od 2013. godine, saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Socijalna politika i saradnik na doktorskim studijama pri Odeljenju za socijalnu politiku i socijalni rad. Koautor je priručnika programa za obuku negovateljica za negu starih i bolesnih lica u kućnim uslovima (agencija Mirna kuća). Od 2011. godine aktivno vodi radionice, seminare i dva projekta na temu naučnih osnova u savremenim trendovima ishrane.

Kursevi profesora

Socijalna politika

Sistemi socijalne zaštite

Socijalni rad sa starima

Socijalni rad sa osobama sa invaliditetom

Evropski socijalni modeli

Međunarodna i uporedna socijalna poltika

Stručna praksa – Domovi i prihvatilišta za stare

Stručna praksa – Socijalni rad sa osobama sa invaliditetom

Oblast istraživanja

Socijalna politika, područja primene socijalnog rada

Kontakt

djordje.terzin@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Kulturološki obrasci i socio-ekonomski faktori nasilja nad starima: Zašto ćutimo? Sa A.M. Kalašić. Savremeni izazovi socijalne zaštite – osetljive grupe, programi i ishodi. FPN, 2019.

Savremeni koncept(i) prehrambene sigurnosti. Godišnjak FPN, decembar 2018.

Socijalna funkcija američke kompanije Google. Razvoj i zaštita ljudskih resursa u preduzeću, Lakićević M. FPN, 2013.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.