Akademik Dragan Švrakićredovni profesor

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1978. godine. Specijalizaciju iz neuropsihijatrije završio 1984. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je i doktorirao 1985. godine. Specijalizaciju iz psihijatrije završio 1998. godine na Washington University School of Medicine u Sent Luisu, Misuri, SAD. Član je Srpske akademije nauka i Internacionalnog konzorcijuma za genetske studije mentalnih bolesti.

Redovni profesor psihijatrije na Departmanu za psihijatriju na Washington University School of Medicine u Sent Luisu, Misuri, SAD. Gostujući profesor je na Medicinskim fakultetima u Kragujevcu i Beogradu, kao i na Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu. Jedan je od članova renomirane Sent Luis grupe istraživača koja je dala pionirske doprinose u studijama genotipsko-fenotipske arhitekture složenih mentalnih bolesti, odnosno formulisala sedmofaktorski psihobiološki model ličnosti i poremećaja ličnosti koji je danas jedan od vodećih u svetu. Objavio je veliki broj članaka u vodećim svetskim naučnim časopisima. Njegovi istraživački radovi sa kolegama sa Vašington univerziteta spadaju u najcitiranije u internacionalnim razmerama. Dobitnik Fulbright stipendije 1987. godine. Izabran za “Best Doctors in America” 2002. i svake naredne godine do danas. Izabran za “Best Doctors in St. Louis”, St. Louis Magazine, svake godine od 2003. Uvršćen u Kingston’s “Who is Who in America”.

Kursevi profesora

Neuronauke i objektni odnosi

Neuronauka psihologije

Genetika

Oblast istraživanja

Genetika, epigenetika poremećaja ličnosti, istraživanja u psihijatriji

Kontakt

dragan.svrakic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

The Fragmented Personality: An Integrative, Dynamic and Personalized Approach to Personality Disorder.  Švrakić D, Divac Jovanović M. Oxford University Press, 2019.

An integrative approach to therapy of borderline disorders. Švrakić D, Divac Jovanović M. Psychiatria Danubina, Vol. 29. Medicinska naklada Zagreb, 2017

Granična ličnost i njena različita lica. Divac Jovanović M., Švrakić D. Clio, 2016.

Personality Disorders. Kaplan and Sadock’s comprehensive textbook of psychiatry. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009-2017.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.