Dragana Deh

Dragana Deh Profesor FMK

Dragana Deh asistent

Master primenjene psihologije od 2016. godine, na Fakultetu za medije i komunikacije gde trenutno pohađa doktorske studije. Završila je nekoliko edukacija i specijalističkih treninga iz oblasti psihoterapijskih i koučing veština.

Saradnik u nastavi od 2012. godine, nastavnik veština naučne oblasti psihologije od 2014. godine. Učesnik je više domaćih i stranih kongresa. Osnivač i direktor Udruženja za psihološke treninge i edukaciju “PsihoOaza”, gde vodi treninge asertivne komunikacije i programe psihofizičke relaksacije. Aktivno se bavi psihoterapijskim radom (grupna, porodična, psihoterapija parova i pojedinaca).

Kursevi predavača

Osnovi psihologije i mentalno zdravlje

Osnove interpersonalnih veština

Komunikacija u grupi

Veštine komunikacije

Rast i razvoj ličnosti

Razvoj ličnosti kroz interpersonalne odnose

Veštine vođenja radionica

 

Oblast istraživanja

Psihologija, psihoterapija, psihologija grupa, koučing, komunikacijske prakse

Kontakt

dragana.deh@fmk.edu.rs