Dragana Đurić Jočić

Dragana Đurić Jočić docentkinja na FMK

dr Dragana Đurić Jočić docent

Diplomirala je psihologiju (1983), magistrirala (1997) i doktorirala (2001) na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobila je zvanje naučnog saradnika na Filozofskom fakultetu u Beogradu (2005). Završila je specijalizaciju iz Medicinske psihologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu (1993). Docent na Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije.

Koordinator, predavač i član ispitne komisije na specijalizaciji iz Medicinske psihologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu (do 2013). Objavila je brojne radove iz oblasti procene ličnosti i novih psihodijagnostičkih instrumenata. Objavila je četiri knjige. Zaposlena je kao psiholog specijalista medicinske psihologije na Klinici za psihijatriju Klinilčkog centra Srbije (od 1985). Učestvovala je u više istraživačkih projekata standardizacije psiholoških instrumenata (WAIS IV, NEO PI-R, PAI, TCI 5). Urednik izdanja za Srbiju za PAI upitnik. Edukuje psihologe za primenu novih psiholoških instrumenata (Roršah, PAI). Obavlja poslove selekcije kadrova i selekcije studenata za prijem na fakultete. Pohađala je psihoterapijske edukacije iz oblasti TA, Radix i porodične psihoterapije.

Kursevi profesora

Psihologija individualnih razlika

Psihologija ličnosti

Oblast istraživanja

Klinička psihologija, psihodijagnostika, psihologija ličnosti, psihologija individualnih razlika, selekcija kadrova

Kontakt

dragana.djuric.jocic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

PAI inventar – primena u različitim kontekstima procene ličnosti. Fakultet za medije i komunikacije, 2015.

NEO PI-R: primena i interpretacija. Centar za primenjenu psihologiju, 2009.

Petofaktorski model ličnosti. Centar za primenjenu psihologiju, 2004.

Roršah metod. 2002.