Prof. dr Dragana Stojanovićvanredna profesorka

Diplomirala etnomuzikologiju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Doktorirala teoriju umetnosti i medija 2014. godine na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Zaposlena na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu kao vanredna profesorka za oblasti studije kulture i teorije umetnosti i medija.

Predavala na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi kao profesorka strukovnih studija u oblasti muzika i izvođačke umetnosti (2010-2015). Objavila je brojne radove u oblastima teorije umetnosti i medija, studija sećanja i pamćenja, studija kulture, studija obrazovanja i etnomuzikologije. Aktivna je u području organizacije i realizacije tribina, seminara i edukativnih aktivnosti u području teorije umetnosti i medija i studija judaistike. Članica je uredničkog saveta međunarodnog časopisa AM – Art+Media. Članica je i jedna od osnivačica Društva za estetiku arhitekture i vizuelnih umetnosti Srbije. Aktivna je članica ShoahLab – laboratorije za izučavanje Holokausta Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.

Kursevi profesora

Zločin, rod i mediji

Koreografije pokreta: balet i ples

Memorija, istorija i mediji

Obrazovni obrt

Teorija posle teorije

Oblast istraživanja

Studije kulture, teorija umetnosti i medija

Kontakt

dragana.stojanovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Dijalozi etnomuzikologije i studija roda. Orion art, 2019.

Interpretacije mapiranja ženskog tela. Fakultet za medije i komunikacije, 2015.

Portreti i sećanja jevrejske zajednice Srbije pre Holokausta. Priručnik za nastavnike i nastavnice. Savez jevrejskih opština Srbije, 2015.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.