Dragana Stojanović

Dragana Stojanović docentkinja na FMK

Prof. dr Dragana Stojanović vanredna profesorka

Diplomirala etnomuzikologiju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Doktorirala teoriju umetnosti i medija 2014. godine na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Zaposlena na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu kao vanredni profesor za oblasti studije kulture i teorija umetnosti i medija.

Predavala na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi kao profesorka strukovnih studija u oblasti muzika i izvođačke umetnosti (2010-2015). Objavila je brojne radove iz teorije umetnosti, teorije medija, studija kulture, pedagogije, obrazovanja i etnomuzikoloških studija. Aktivna je u području organizacije i realizacije tribina, seminara i edukativnih aktivnosti u području teorije umetnosti i medija i studija judaistike. Članica je uredničkog saveta međunarodnog časopisa AM – Art+Media. Članica je i jedna od osnivačica Društva za estetiku arhitekture i vizuelnih umetnosti Srbije.

Kursevi profesora

Ideje i perspektive

Zločin, rod i mediji

Koreografije pokreta: balet i ples

Memorija, istorija i mediji

Obrazovni obrt

Teorija posle teorije

Oblast istraživanja

Studije kulture, teorija umetnosti i medija

Kontakt

dragana.stojanovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Interpretacije mapiranja ženskog tela. Fakultet za medije i komunikacije, 2015.

Portreti i sećanja jevrejske zajednice Srbije pre Holokausta. Priručnik za nastavnike i nastavnice. Savez jevrejskih opština Srbije, 2015.

Povezani linkovi

Otvoreno predavanje:
Umetnost kao medij i rezervoar sećanja

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Interpretacije mapiranja ženskog tela u tekstualnim prostorima umetnosti i kulture

Beogradski Sajam knjiga, 2015.
Video