Prof. dr Dubravka Đurićredovna profesorka

Diplomirala i magistrirala na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Doktorirala na Katedri za engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Usavršavala se u Sjedinjenim Američkim Državama (SUNY) i u Mađarskoj (CEU). Pored brojnih naučnih radova, objavila je šest naučnih monografija. Od 2015. godine do 2022. godine bila je predsednica je Serbian Association for Anglo-American Studies. Uređivala je časopis „Mentalni prostor“, osnovala je i uređivala časopis „ProFemina“. Inicirala je obeležavanje Svetskog dana poezije u Kulturnom centru Beograda 2001. godine. Članica je Srpskog književnog društva.

Kursevi profesora

Potrošačka kultura

Jezik, diskurs, mišljenje

Moda i moć

Eksperimentalna poezija u 20 i 21. veku

Avangarde, neoavagarde i postavangarde

Transnacionalna/transmedijska književnost

Oblast istraživanja

Teorija medija, teorija književnosti, moda i potrošačka kultura

Kontakt

dubravka.djuric@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

The Politics of Hope. Roof Books, 2023.

Globalizacijske izvedbe. Orion Art, 2016.

Cat Painters: An Anthology of Contemporary Serbian Poetry. Dialogos Book, 2016.

Diskursi popularne kulture. Fakultet za medije i komunikacije, 2011.

Politika poezije – Tranzicija i pesnički eksperiment. Ažin, 2010.

Impossible Histories (uredila sa Miškom Šuvakovićem). The MIT Press, 2003.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.