Prof. dr Dušanka Vučinić Latasvanredna profesorka

Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Magistarski rad sa temom “Psihometrijsko istraživanje koncepta emocionalne inteligencije i njegove operacionalizacije Baronovim instrumentom za merenje emocionalne inteligencije” odbranila je 2005. godine, a 2013. je odbranila doktorsku disertaciju sa temom “Dodatna valjanost Inventara za procenu ličnosti (PAI) u proceni nekih psihopatoloških entiteta” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Specijalizaciju iz medicinske psihologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila je sa odličnom ocenom i stekla zvanje specijaliste medicinske psihologije. Dodatno se edukovala iz oblasti psihoterapije (psihoanalitičke psihoterapije, grupne analize, racionalno-emotivno-bihejvioralne terapije i psihodrame), psihodijagnostike i procene ličnosti. Objavila je kao autor i koautor više radova u stranim i domaćim publikacijama. Radi kao mentor na specijalizaciji iz medicinske psihologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i kao stručni konsultant iz oblasti procene i primene emocionalne inteligencije u poslovnom okruženju.

Kursevi profesora

Iskustvene grupe OIV

Rast i razvoj ličnosti

Razvoj ličnosti kroz interpersonalne odnose

Klinička psihologija

Oblast istraživanja

Psihodijagnostika, klinička psihologija, psihoterapija

Kontakt

dusanka.vucinic.latas@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Treatment Outcome and Life Disability of Panic Disorder and Agoraphobia Related to Psychiatric Comorbidity. Journal Of Mental Health Policy And Economics Vol. 12, 2009.

Co-occurrence of Axis I and Axis II disorders in female and male patients with panic disorder with agoraphobia. Comprehensive Psychiatry Vol. 49 (6), 2008.

Clinical severity of panic disorder with agoraphobia in terms of comorbid somatic illnesses. Journal Of Mental Health Policy And Economics Vol. 10, 2007.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.