Prof. Džudit Batler (University of California, Berkeley)

 

Čuvena američka filozofkinja Džudit Batler (University of California, Berkeley) je u novembru 2015. gostovala u Beogradu u okviru Međunarodne konferencije „How to Act together: From Collective Engagement to Protest“, gde je održala izuzetno posećeno predavanje pod nazivom „Vulnerability/Resistance“.

Konferenciju je organizovao Institut za filozofiju i društvenu teoriju, u saradnji sa Fakultetom za medije i komunikacije, Centrom za napredne studije jugoistočne Europe Sveučilišta u Rijeci (CAS SEE) i Kulturnim centrom Beograda (KCB).

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.