Prof. Etjen Balibar (Paris X Nanterre / University of California Irvine)

 

Čuveni svetski filozof Etjen Balibar, profesor filozofije na Université Paris X Nanterre i University of California Irvine, gostovao je krajem 2012. godine na Fakultetu za medije i komunikacije.

U sklopu posete profesora Balibara, Fakultet za medije i komunikacije je organizovao dva događaja: predstavljanje prevoda Balibarove knjige „Nasilje i civilnost“, objavljene u izdanju Centra za medije i komunikacije i Multimedijalnog instituta MAMA, Zagreb (Original: Étienne Balibar, Violence et Civilite, Les Editions Galille, Paris, 2010); i okrugli sto na temu „European Construction at Final Crisis?“, u kome su uz profesora Balibara učestvovali i Obrad Savić, Jovan Čekić i Jelisaveta Blagojević (FMK), Petar Milat i Tomislav Medak (MAMA, Zagreb). Oba događaja bila su otvorena za javnost.

 

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.