Doc. dr Filip Balunovićdocent

Osnovne studije završio je 2011. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Prvi master iz oblasti Evropskih studija i međunarodnih odnosa stekao je 2013. godine na Evropskom institutu u Nici, pri čemu je jedan trimestar proveo i na Bilgi Univerzitetu u Istanbulu. Drugi master iz domena ljudskih prava i demokratije završio je na univerzitetima u Sarajevu i Bolonji 2015. godine. Doktorirao je 2020. godine na Scuola Normale Superiore u Firenci, na temu sociologije društvenih pokreta.

Tokom doktorskih studija, kao gostujući istraživač, boravio je na univerzitetima u Liverpulu i Kopenhagenu. Od 2018. godine je predavač na Departmanu za studije politike na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Izvršni je urednik Le Monde Diplomatique Srbija i autor monografije „Beleške sa slobode“ (Mediteran, 2014). Učesnik je brojnih konferencija i okruglih stolova u Americi, Evropi i bivšoj Jugoslaviji.

Kursevi profesora

Globalna politika kroz film, umetnost i kulturu

Međunarodni odnosi: novi politički akteri i društveni pokreti

Savremeni međunarodni odnosi

Svetska politika: studije demokratije

Oblast istraživanja

Studije politike, međunarodni odnosi

Kontakt

filip.balunovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Beda ljudskih prava. Fakultet za medije i komunikacije, 2023.

Beleške sa slobode (eng: “Freedom Notes”). Novi Sad: Mediterran, 2014.

Serbia on the European periphery – A blurred reality of post-socialism. Lambert Academic Publishing, 2013.

The maltreatment of workers in Serbia during the pandemic. Rosa Luxemburg Stiftung, 2020.

Da li je socijaldemokratija klinički mrtva? Beograd: Fridrich Ebert Stiftung, 2016. pp. 63-75.

O fenomenima privatizacije u Srbiji.Bilans stanja: Doprinos analizi restauracije kapitalizma u Srbiji. Beograd: Centar za politike emancipacije, 2015. pp. 83-145.

Ima li Srbija (Političku) Levicu? Levica u postkriznom kontekstu. Beograd:
Fridrich Ebert Stiftung, 2013. pp. 123-131

 

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.