Prof. Gil Anidžar (Columbia University, New York)

 

Profesor Gil Anidžar je teoretičar književnosti, profesor komparativne književnosti, jevrejskih studija i političke teologije na Odeljenju za bliskoistočne i azijske jezike i kulture na Univerzitetu Kolumbija, u Njujorku.

Tokom četiri semestra držao je kurseve studentima osnovnih i master studija na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

U okviru programa Visiting Lecturer, Centar za medije i komunikacije FMK je organizovao okrugli sto posvećen radu gostujućeg predavača na Fakultetu za medije i komunikacije, profesora Gila Anidžara, sa Univerziteta Kolumbija u Njujorku. Okrugli sto „On the Christian Question“ održan je na Fakultetu za medije i komunikacije u januaru 2013. godine.

Razgovor je organizovan povodom izdanja poslednje knjige profesora Gila Anidžara iz trilogije o Hriščanstvu – „Blood: A Critique of Christianity“ (Columbia University Press, New York, 2013), kao i prevoda njegove knjige „Semiti“, koja je objavljena u biblioteci FMK-a – Philoxenia.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.