Prof. dr Goran Bulatovićredovni profesor

Diplomirao sociologiju i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (1986). Doktorirao na Fakultetu za menadžment u Sremskim Karlovcima (2008). Gostujući predavač na Universidad Technologico de Moterrey, (2009), predavač na osnovnim i specijalističkim studijama novinarstva i TV novinarstva u NNŠ (2000-2004), na Fakultetu za menadžment u Sremskim Karlovcima (2001-2015).

Objavio preko stotinu naučnih i stručnih radova, tri knjige i autor je poglavlja u nekoliko domaćih i stranih monografija. Član programskih i naučnih odbora domaćih i stranih naučnih konferencija, član saveta Akademije umetnosti u NS (2015-2017), član UNS I IFJ, istraživač na republičkom projektu “Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene” (2010-2017), urednik i novinar u TV Novi Sad (1986-2006). Dobitnik je nagrade za TV reportažu INTERFER, Sombor (2000).

Kursevi profesora

Medijska etika

Medijski žanrovi

Analitičko novinarstvo

Odnosi sa javnošću i korporativni PR

Strategije komunikacija

Medijska konvergencija i medijske prakse

Oblast istraživanja

Novinarstvo, odnosi sa javnošću, strategije komunikacija

Kontakt

goran.bulatovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Novinarstvo. Media Art, 2011.

Masovni mediji. Cekom books, 2009.

Uvod u medije. Cekom books, 2006.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.