Dr Goran Tomka vanredni profesor

Završio je osnovne studije kulture i medija, master studije kulturne politike i menadžmenta na UNESKO katedri Univerziteta umetnosti u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod naslovom ”Publika kao diskurzivna formacija sistema kulturne produkcije” odbranio je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Predavao je na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu, UNESKO katedri za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu, Univerzitetu Lumière Lyon 2 u Francuskoj i Univerzitetu za međunarodne odnose u Pekingu. Autor je brojnih radova u međunarodnim časopisima, poglavlja u monografijama i nekoliko knjiga. Njegovu knjigu Audience Explorations: Guidebook for Hopefully Seeking the Audience objavila je pozorišna platforma IETM 2016 godine.

Koautor Strategije kulturnog razvoja grada Novog Sada 2016-2026; Koautor nacionalnog profila Srbije u okviru Kompendijuma kulturnih politika Saveta Evrope; Koautor Projekta 33 – Strateško planiranje u 33 ustanove kulture na teritoriji grada Novog Sada; Član istraživačkog tima projekta INVENT koji se bavi mapiranjem izazova evropskih kulturnih politika u okviru EU programa HORIZON 2020; Član istraživačkog tima u okviru projekta „Force of Art“ Evropske kulturne fondacije, Fondacije Hivos i Princ Klaus Fonda.

Kursevi profesora

Alternativne ekonomije u kulturi i umetnosti

Kreativne industrije

Oblast istraživanja

Kulturna politika, kreativni rad, studije publike

Kontakt

goran.tomka@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Producenti i njihove publike: diskurzivna proizvodnja publike u oblasti kulture i medija. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam TIMS, 2021.

Audience Explorations: Guidebook for Hopefully Seeking the Audience. IETM – International Network for Contemporary Performing Arts, Brussels, 2016.

Učešće dece u kulturnom životu: (ne)prilike i mogućnosti. Fondacija za razvojne društvene programe i javne politike Point, Beograd, 2016.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.