Goran Tomka

Goran Tomka Fakultet za medije i komunikacije

dr Goran Tomka 

Završio je osnovne studije kulture i medija, master studije kulturne politike i menadžmenta na UNESKO katedri Univerziteta umetnosti u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod naslovom ”Publika kao diskurzivna formacija sistema kulturne produkcije” odbranio je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Predavao je na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu, UNESKO katedri za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu, Univerzitetu Lumière Lyon 2 u Francuskoj i Univerzitetu za međunarodne odnose u Pekingu. Autor je brojnih radova u međunarodnim časopisima, poglavlja u monografijama i nekoliko knjiga. Njegovu poslednju knjigu Audience Explorations: Guidebook for Hopefully Seeking the Audience objavila je pozorišna platforma IETM 2016 godine.

Koautor Strategije kulturnog razvoja grada Novog Sada 2016-2026; Koautor nacionalnog profila Srbije u okviru Kompendijuma kulturnih politika Saveta Evrope; Koautor Projekta 33 – Strateško planiranje u 33 ustanove kulture na teritoriji grada Novog Sada; Član istraživačkog tima projekta INVENT koji se bavi mapiranjem izazova evropskih kulturnih politika u okviru EU programa HORIZON 2020; Član istraživačkog tima u okviru projekta „Force of Art“ Evropske kulturne fondacije, Fondacije Hivos i Princ Klaus Fonda.

Kursevi predavača
Alternativne ekonomije u kulturi i umetnosti
Kreativne industrije
Oblast istraživanja

Kulturna politika, kreativni rad, studije publike

Kontakt

goran.tomka@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Audience Explorations: Guidebook for Hopefully Seeking the Audience. IETM – International Network for Contemporary Performing Arts, Brussels, 2016.

Učešće dece u kulturnom životu: (ne)prilike i mogućnosti. Fondacija za razvojne društvene programe i javne politike Point, Beograd, 2016.

Povezani linkovi

Konferencija PostDigital Age: Media, Business, Technology, Trust

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Predavanje “Ka kreativnom društvu – preduslovi i moguće putanje”

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video