Prof. Idit Zertal (Hebrew University of Jerusalem / Universität Basel)

 

Profesorka Idit Zertal je istaknuta izraelska istoričarka i esejistkinja, autorka brojnih dela o jevrejskoj, cionističkoj i izraelskoj istoriji. Predavala je istoriju i studije kulture na Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu i Interdisciplinarnom centru “Herzliya”. Poslednjih godina predaje na Univerzitetu u Bazelu, istražuje i piše u Tel Avivu. Bila je gostujuća profesorka na Univerzitetu u Čikagu i Školi visokih studija društvenih nauka u Parizu (EHESS), kao i viša naučna saradnica u istraživačkim institutima u Sjedinjenim Američkim Državama, Evropi i Izraelu. Profesorka Zertal redovno drži predavanja u SAD, Nemačkoj, Španiji, Francuskoj i Izraelu.

Neke od najčuvenijih publikacija profesorke Zertal su: “From Catastrophe to Power: The Holocaust Survivors and the Emergence of Israel”, Berkeley: University of California Press, 1998; “Israel’s Holocaust and the Politics of Nationhood”, Cambridge University Press, 2005. (preveden na osam jezika); kao i koautorsko delo “Lords of the Land: The War Over Israel’s Settlements in the Occupied Territories, 1967-2007”, Nation Books, New York, 2007.

Poslednjih 15 godina Idit Zertal se bavi političkom filozofijom Hane Arent, čije je “Izvore totalitarizma” prevela na hebrejski jezik 2010. godine, i bila glavna urednica serije najznačajnijih publikacija Hane Arent u Izraelu.

Centar za komparativne studije konflikta Fakulteta za medije i komunikacije organizovao je otvoreno predavanje profesorke Idit Zertal pod nazivom “Oh, What a Lovely/Useful Catastrophe: On Victims, Victimhood, and Victimizers.” Profesorka Idit Zertal na predavanju je govorila o načinima na koje su nacionalne zajednice, u ovoj “eri žrtava”, postale opčinjene sopstvenom prošlošću, kao i na koji način one neguju sopstvene kolektivne traume – dok poriču one drugih nacija – kao konstitutivne i utemeljujuće mitove i nacionalne kultove, oblikujući sebe kao zajednicu žrtava. Zertal će se osvrnuti i na opasne efekte bezuspešnih traganja za isceljenjem i ponovnim uspostavljanjem ovih zajednica-žrtava; objasniće mehanizme njihovog samopredstavljanja kao večitih žrtava, koji generišu i opravdavaju politiku osvete i organizovanog nasilja protiv neprijatelja – bilo izmišljenog ili stvarnog, ni na koji način povezanog sa izvornom traumom – tako stvarajući neprestani proces viktimizacije i novih katastrofa.

 

 

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.