Prof. um. Isidora Nikolićredovna profesorka

Diplomirala na Katedri grafike knjige Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu. Magistrirala na istoj katedri sa bibliofilskim izdanjem knjige “Nevidljivi gradovi” Itala Kalvina. U polju dizajna i vizuelnih komunikacija autorka mnogih vizuelnih identiteta, oblikovanja publikacija, prostornih grafika, izložbi i grupnih radionica (Oktobarski salon, Belef, Memorijal Nadežda Petrović, OFF Guide, Grifon i drugi).

Rukovodilac Dizajn seminara u Istraživačkoj stanici Petnica. Izlagala na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je nekoliko nagrada: Grifon, Golden Bra Magdalena, Velika nagrada Majske izložbe. U saradnji sa Dis-patch kolektivom autor projekta OFF Guide koji se bavi DIY izdavaštvom. Jedan je od osnivača i autora Međunarodne konferencije Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik u okviru koje se organizuju predavanja, izložbe i radionice za studente iz regiona.

Kursevi profesora

Dizajn publikacija

Dizajn interfejsa

Vizuelizacija podataka

Kreativna direkcija

Oblast istraživanja

Vizuelne umetnosti, grafički dizajn, vizuelne komunikacije

Kontakt

isidora.nikolic@fmk.edu.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.