Iva Branković

Iva Branković Profesor FMK

Iva Branković asistent

Diplomirala socijalni rad na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gde je 2014. godine završila i master studije socijalnog rada. Od 2016. godine na Fakultetu političkih nauka pohađa doktorske studije politikologije, smer socijalna politika i socijalni rad. Edukaciju iz sistemske porodične terapije završila je 2013. godine pri Asocijaciji sistemskih terapeuta u Beogradu.

Ima višegodišnje iskustvo u oblasti socijalne zaštite sa fokusom na stručno usavršavanje zaposlenih i razvoj usluga u zajednici. Ko-autorka i realizatorka više akreditovanih programa obuke u oblasti unapređenja supervizijske prakse i primene savremenih metoda socijalnog rada. Autorka više radova objavljenih u stručnim i naučnim časopisima, izlagala na raznovrsnim stručnim skupovima i učestvovala u razvojnim i istraživačkim projektima usmerenim na unapređenje kvaliteta usluga socijalne zaštite u Srbiji i regionu.

Kursevi predavača

Supervizija u socijalnom radu

Socijalni rad sa pojedincem

Socijalni rad sa grupom

Socijalni rad sa porodicom

Procena životnih okolnosti korisnika socijalnog rada

Teorije socijalnog rada

Oblast istraživanja

Teorija i metodologija socijalnog rada, psihosocijalna podrška i supervizija u socijalnom radu

Kontakt

iva.brankovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Supervizija u centru za socijalni rad. Fakultet za medije i komunikacije, 2018.

Nalaz i mišljenje organa starateljstva u krivičnopravnim postupcma prema maloletnim učiniocima krivičnih dela. Republički zavod za socijalnu zaštitu, 2017.