Iva Milić

dr Iva Milić 

Diplomirala na katedri za francuski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu 2003. godine. Godine 2007. odbranila magistarski rad pod nazivom “Elen Siksu – avantura pisanja” na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum. Doktorsku tezu pod nazivom “Aspekti komunikacije u upravljanju ljudskim resursima” odbranila 2011. godine na istom fakultetu.

Tokom studija radila kao prevodilac za srpsko izdanje francuskog mesečnika Le Monde diplomatique. Između ostalog, prevela tekstove Rolana Barta, Mišela Sera, Pola Virilioa, Edvarda Saida, Injasia Ramonea, Pjera Martija i dr.

Kursevi predavača

Francuski jezik

Tehnike HR

Menadžment ljudskih resursa

Oblast istraživanja

Menadžment ljudskih resursa, jezici, prevođenje

Kontakt

iva.milic@fmk.edu.rs