Prof. dr Ivana Leposavićvanredna profesorka

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu – grupa za psihologiju. Magistrirala 2003. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine odbranila je doktorsku disertaciju “Neuropsihološka analiza endogene depresije“. Specijalizirala Medicinsku psihologiju 1992. godine. Zaposlena je na Klinici za psihijatriju UKCS.

Predavala je u zvanju docenta na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru – departman Pančevo (2008-2009) i na Medicinskom fakultetu, kao mentor na specijalizaciji iz Medicinske psihologije (1998-2013). Objavila je radove u međunarodnim časopisima iz oblasti neuropsihologije, kliničke psihologije, psihodijagnostike. U izdanju Centra za primenjenu psihologiju je objavila  dve knjige: „Crtež ljudske figure kao metod procene ličnosti i psihopatologije“ 2018. godine i „Specifičnosti neuropsihološke procene 2023. godine. Od 2005. godine, održava edukativne seminare iz kliničke neuropsihologije za psihologe u organizaciji Centra za primenjenu psihologiju. Na Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, predaje u zvanju docenta od 2015. godine a od 2019. godine u zvanju vanrednog profesora.

Kursevi profesora

Kognitivna neuropsihologija

Neuropsihološka dijagnostika

Oblast istraživanja

Klinička psihologija, neuropsihologija

Kontakt

ivana.leposavic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Specifičnosti neuropsihološke procene. Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2023.

Forenzička neuropsihologija: uloga i značaj u pravosudnom sistemu. Crimen: časopis za krivične nauke, 2021.

Crtež ljudske figure kao metod procene ličnosti i psihopatologije. Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2018.

Kratko ispitivanje mentalnog statusa – MMSE 2 (Ed.). Sinapsa edicije, 2014.

RCFT – Reyov test složene figure i zadatak prepoznavanja. Sinapsa edicije, 2014.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.