Ivana Leposavić

Ivana Leposavić docent na FMK

Prof. dr Ivana Leposavić vanredna profesorka

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu – grupa za psihologiju. Magistrirala 2003. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine odbranila je doktorsku disertaciju “Neuropsihološka analiza endogene depresije“.

Predavala je u zvanju docenta na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru – departman Pančevo (2008-2009) i na Medicinskom fakultetu, kao mentor na specijalizaciji iz Medicinske psihologije (1998-2013). Objavila je radove u međunarodnim časopisima iz oblasti neuropsihologije, kliničke psihologije, psihodijagnostike. Specijalizirala Medicinsku psihologiju 1992. godine. Prema standardima International Neuropsychological Society stekla je kompetencije za rad u oblasti neuropsihologije i zvanje neuropsihologa. Od 2005. godine, održava edukativne seminare iz kliničke neuropsihologije za psihologe u organizaciji Centra za primenjenu psihologiju.

Kursevi profesora

Kognitivna neuropsihologija

Neuropsihološka dijagnostika

Oblast istraživanja

Klinička psihologija, neuropsihologija

Kontakt

ivana.leposavic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije