Prof. dr Ivana Stepanović Ilićvanredna profesorka

Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kao najbolji student u klasi. Magistrirala 2003. godine na Filozofskom fakultetu, gde je i doktorirala 2010. godine. Od 1997. godine radi kao istraživač na Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Upravnica je Instituta od 2015. godine.

Jednu akademsku godinu vodila je vežbe iz Razvojne psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Po pozivu držala je predavanja u Laboratoriji za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, na doktorskim studijama Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i studentima Beogradske otvorene škole. Od 2012. godine predaje Razvojnu i Socijalnu psihologiju na Departmanu za socijalni rad Fakulteta za medije i komunikacije. Bavi se intelektualnim razvojem i socijalizacijom dece i mladih, kao i problemima obrazovanja. Objavila je brojne radove iz razvojne, socijalne i pedagoške psihologije. Autor je 10 poglavlja u nacionalnim i međunarodnim monografijama, kao i 25 članaka u domačim i međunarodnim časopisima. Rukovodila je domaćim, međunarodnim i učestvovala u realizaciji preko 15 naučnih projekata. Član je međunarodnog udruženja za socio-kulturna istraživanja ISCAR (International Society for Cultural and Activity Research). Deset godina bila je član organizacionog odbora najprestižnijeg naučnog skupa u psihologiji kod nas „Empirijska istraživanja u psihologiji“. Dobila je nagradu međunarodnog časopisa Psihologija 2015. godine.

Kursevi profesora

Razvoj pojedinca i porodice

Socijalna psihologija

Psihologija odraslog doba i starenja

Oblast istraživanja

Razvojna psihologija, socijalna psihologija, psihologija obrazovanja

Kontakt

ivana.stepanovic.ilic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Odustajanje od u školovanja u osnovnom i srednjem obrazovanju u Republici Srbiji. Psihološka istraživanja Vol. 20 (1), 2017.

Asymmetrical peer interaction as a factor of formal operations development in more competent students. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 2015.

Parallel Serbian versions of blot test: An empirical examination. Psihologija Vol. 45 (2), 2012.

Poređenje efekata samostalne konstrukcije formalnih operacija i asimetrične vršnjačke interakcije na njihov razvoj. Nastava i vaspitanje vol. 61 (1), 2012.

Kultura kritičkog mišljenja: Teorijsko zasnivanje i implikacije za nastavu. Institut za psihologiju, 2007.

Mišljenje u adolescenciji: Razvojni tok i uloga porodice. Institut za psihologiju, 2007.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.