Prof. dr Jakov Munižabavanredni profesor

Diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na katedri Snimanje i dizajn zvuka. Na istom fakultetu odbranio je doktorski umetnički projekat “Motion stop – oživljavanje zvuka“. Kao snimatelj i dizajner zvuka radio je na preko devedeset filmova domaće i inostrane produkcije, na najrazličitijim filmskim formama, od dugometražnih igranih do eksperimentalnih filmova. Radio je zvuk i za radio drame, pozorište, televiziju, muzičke sastave i video igre. Bio je predavač i na brojnim radionicama i konferencijama.

Dobitnik je brojnih nagrada: Nagrada za najbolji dizajn zvuka filma Paradigma Martovskog filmskog festivala u Beogradu (2016); prvo mesto na “Javnom anonimnom konkursu Dramskog programa Radio Beograda“ u kategoriji ’apstraktni oblik radiofonije’ (2012); prvo mesto na konkursu Neda Depolo za dizajn zvuka radio drame “Noć“ (Radio Beograd, 2010); stipendije Republičke fondacije za naučni i kulturni pomladak (2009); drugo mesto na konkursu Neda Depolo za dizajn zvuka i režiju radiodrame “Bajka u pauzi pred ručak“ (Radio Beograd, 2008) i Godišnje nagrada katedre za Snimanje i dizajn zvuka najboljem studentu za postignutne izvanredne rezultate (Fakultet dramskih umetnosti, 2007).

Kursevi profesora

Audio produkcija

Dizajn zvuka

Oblast istraživanja

Snimanje i dizajn zvuka

Kontakt

jakov.munizaba@fmk.edu.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.