Jana Živanović

Osnovne i master studije završila je na Katedri za anglistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, gde trenutno priprema doktorsku disertaciju. Zaposlena je na Fakultetu za medije i komunikacije kao nastavnica engleskog jezika.

Predavala je opšti engleski i integrisane veštine na Vojnoj akademiji pri Katedri za strane jezike, kao i na Filološkom fakultetu u svojstvu saradnika u nastavi na izbornom predmetu Savremeni engleski jezik (2017-2021). Od 2020. je saradnik i na Otvorenom univerzitetu u Kataloniji (Universitat Oberta de Catalunya).

Kao doktorand usavršavala se u Dablinu u okviru Erasmusove razmene studenata na University College Dublin, kao i na letnjim školama (Radboud Summer School u Najmegenu, Međunarodna prolećna škola psiholingvistike, neurolingvistike i kliničke lingvistike). Učestvovala je i izlagala na više nacionalnih i međunarodnih, stručnih i naučnih skupova. Objavljuje radove iz oblasti komunikacija, primenjene lingvistike i nastave engleskog jezika, a od posebnog interesovanja su joj i kognitivna i psiholingvistika. Članica je udruženja nastavnika engleskog (ELTA) i udruženja “Prevodilačko srce”, koje se bavi besplatnim prevođenjem medicinske dokumentacije za pacijente kojima je potrebno lečenje u Srbiji i inostranstvu.

Kursevi profesora

Engleski jezik

Oblast istraživanja

Primenjena lingvistika, kognitivna lingvistika, psiholingvistika, metodika nastave

Kontakt

jana.zivanovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Personal Growth and Communication. Intercultural Collaboration, Springer, 2021.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.