Prof. dr Jasna Milošević Đorđevićredovna profesorka

Diplomirala i magistrirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je i odbranila doktorsku disertaciju “Nacionalni identitet: psihološka analiza naučnih i laičkih shvatanja“. Prodekan je za nauku Fakulteta za medije i komunikacije i rukovodilac Departmana za psihologiju.

Objavljuje u međunarodnim časopisima radove iz oblasti socijalne psihologije i sociologije i učestvuje na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Oblasti njenog interesovanja su poverenje u društveni sistem, zdravstvena ponašanja (vakcinacija), verovanje u teorije zavera, naučna komunikacija, politička psihologija. Učesnica je brojnih međunarodnih projekata COMPACT (CA15101), COREnet (CA20107), REDACT Researching Europe, Digitalisation, and Conspiracy Theories (Chanse-41). Radila je u istraživačkim agencijama Gallup Srbija, Ipsos Strategic marketing. Bila je istraživač u Institutu za političke studije u Beogradu (1994-2022) na projektima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija RS; profesor na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta Crne Gore (2013-2017); član prvog saziva Naučnog saveta Fonda za nauku RS.

Kursevi profesora

Pojedinac u socijalnom kontekstu

Procesi socijalizacije

Rod i liderstvo

Oblast istraživanja

Socijalna psihologija, politička psihologija, metodologija

Kontakt

jasna.milosevic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Nefes, T. S., Milošević Đorđević, J., & Vdović, M. With God We Distrust! The Impact of Values in Conspiracy Theory Beliefs About Migration in Serbia. Sociological Research Online, 2024.

Di Napoli, F., Mari, S., Đorđević, J. M., & Kljajić, D. (2023). Examining the influence of information‐related factors on vaccination intentions via confidence: Insights from adult samples in Italy and Serbia during the COVID‐19 pandemic. Social and Personality Psychology Compass, e12929.

Imhoff, R., Milošević Đorđević, J., et al. Conspiracy mentality and political orientation across 26 countries. Nature Human Behaviour (3), 392-403. (2022)

Đorđević, J. M., Mari, S., Vdović, M., & Milošević, A. Links between conspiracy beliefs, vaccine knowledge, and trust: Anti-vaccine behavior of Serbian adults. Social Science & Medicine, 277, 113930. (2021)

Van Prooijen, J. W., Klein, O., & Milošević Đorđević, J. Social-cognitive processes underlying belief in conspiracy theories. Handbook of conspiracy theories, 168-180. Routledge, 2020.

Civic activism online: making young people dormant or more active in real life? Computers in human behavior. Elsevier, 2017.

Psychological Predictors of Addictive Social Networking Sites Use: the case of Serbia. Computers in Human Behavior. Elsevier, 2013.

Food Consumer Science. Eds. Barjolle, D., Gorton, M., Milošević Đorđević, J., Stojanović, Ž. Springer 2013.

Čovek o naciji: shvatanje nacionalnog identiteta u Srbiji, Institut za političke studije Beograd, 2008.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.