Jelena Manojlović

Jelena Manojlović profesorka FMK

Prof. dr Jelena Manojlović vanredni profesor

Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1973, završila specijalizaciju iz kliničke psihologije 1980, a trening iz transakcionalne analize 1982. Doktorirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1987. godine. Po odlasku u Veliku Britaniju stekla je klinički doktorat 1993. godine (Statement of Equivalence in Clinical Psychology) i završila trening iz sistemske psihoterapije 1997. godine.

U toku karijere radila je u psihijatrijskim ustanovama u Beogradu i u Londonu (Velikoj Britaniji) i bavila se posebno radom sa psihotičnim poremećajima, poremećajima ishrane i radu sa porodicama sa višestrukim morbiditetom. Autor je ili koautor oko 80 stručnih i naučnih radova saopštenih na kongresima ili štampanih u domaćim ili inostranim publikacijama. Pre angažmana na Departmanu za Psihologiju FMK bila je predavač na nekoliko univerziteta u Velikoj Britaniji. Trenutno se posebno bavi pitanjima razvoja profesionalnog identiteta mladih psihologa i psihoterapeuta, kao i etičkim pitanjima u psihološkom radu.

Kursevi profesora

Osnove psihoterapije i savetovanje

Zdravstvena psihologija

Etika i profesionalni identitet psihologa

Oblast istraživanja

Klinička psihologija, psihoterapija, etika

Kontakt

jelena.manojlovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Narativna terapija II – terapijska pismena komunikacija kao dvosmerna ulica. Engrami vol. 35 (3-4), 2013.

Tretman psihotičnih poremećaja – da li nam narativna terapija zaista daje ono što obećava? Engrami vol. 34 (4), 2012.

Living with psychosis, a narrative framework. Context Vol. 93 (41-43), 2007.

Professional identity of clinical psychologists. 2004.

A framework for systemic consultation. Clinical Psychology, 2001.

Between self and self-narrative, some implications for therapy. In: Dissertation in systemic therapy. London: KCC, 1997.

Individualna psihoterapija paranoidnih reakcija. 1997.

Psihoterapija kao komunikacija sistema vrednosti. 1988.

Ugovor protiv psihoze. 1982.

Analiza komunikacije terapeut-pacijent u psihoterapiji paranoidnih. 1982.