Prof. dr Jelena Pešićredovna profesorka

Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je i doktorirala 2006. godine. Od 1995. godine radi kao istraživač u Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta. Od 2008. godine predavač je na Fakultetu za medije i komunikacije.

Objavila je veliki broj radova o kognitivnom razvoju dece i mladih, kvalitetu osnovnoškolskih udžbenika, učenju u školskom kontekstu i podsticanju razvoja kritičkog mišljenja. Autor je dve samostalne monografije, a koautor radova objavljenih u tri međunarodne i preko deset domaćih monografija. Kao član ekspertskih timova, bila je angažovana na reformi stručnog usavršavanja nastavnika (2001-2003), izradi nacionalnih standarda kvaliteta udžbenika (2003-2004) i definisanju nacionalnih obrazovnih standarda za rani osnovnoškolski uzrast (2008-2011). Član je Komisije za udžbenike Nacionalnog prosvetnog saveta Srbije (od 2011).

Kursevi profesora

Razvojna psihologija

Oblast istraživanja

Razvojna psihologija, pedagoška psihologija

Kontakt

jelena.pesic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Obrazovne aktivnosti srednjoškolaca u Srbiji: analiza vremenskog dnevnika. Pešić, J., Videnović, M. Plut, D. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 45 (1), 2013.

Slobodno vreme i pozitivan razvoj mladih. Pešić, J., Videnović, M. Plut, D. Psihološka istraživanja, 15 (2), 2012.

Young people’s leisure time: Gender differences. Videnović, M., Pešić, J., Plut, D.  Psihologija, 43 (2), 2010.

Problemi mladih u Srbiji: odrastanje u uslovima društvene krize. Pešić, J., Videnović, M., Plut, D. Srpska politička misao, 25 (3), 2009.

Kritičko mišljenje: Od logike do emancipatorne racionalnosti. Institit za psihologiju, 2008.

Toward a Vygotskian theory of textbook. Plut, D., Pešić, J. Psihologija, 36 (4), 2003.

What is democracy in textbooks? H. Daun, P. Enslin, L. Kolouh-Westin, D. Plut (Eds.): Democracy in textbooks and student minds. NOVA Science Publishers, 2002.

Novi pristup strukturi udžbenika: teorijski principi i konstrukcijska rešenja. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1998.

Vygotsky and psychoanalysis: Toward dialogue. Pešić, J., Baucal, A. Journal of Russian and East Europian Psychology. 34 (1), 1996.

Razvoj pojmova na ranom osnovnoškolskom uzrastu. Psihologija, 28 (3-4), 1995.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.