Prof. dr Jelena Radosavljev Kirćanskivanredna profesorka

Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Doktorirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014. godine. Specijalizaciju iz Medicinske psihologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu odbranila 2010. godine. Završila je nekoliko terapijskih modeliteta, ima sertifikate iz psihodinamske psihoterapije dece i mladih, geštalt terapije (savetnik), transakcione terapije (TA 101) i porodične terapije (porodični terapeut).

Stalno zaposlena u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, na Klinici za decu i omladinu. Učestvovala u dva istraživačka projekta Ministarstva za nauku i tehnologiju, koautor je više akreditovanih programa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i Ministarstva zdravlja. Član je Radne grupe Ministarstva zdravlja za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja i Radne grupe za unapređenje rada sa decom i porodicama dece sa spektrom autističnih poremećaja. Aktivan član DEAPS-a (Društvo za dečju i adolescentnu psihijatriju). Objavila je radove iz oblasti dečje psihologije i psihijatrije, zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Učestvovala na više međunarodnih i domaćih naučnih skupova.

Kursevi profesora

Klinička psihologija

Klinička procena dece i mladih

Procenjivanje kognitivnih sposobnosti dece

Psihopatologija dece i mladih

Oblast istraživanja

Klinička psihologija, dečija psihopatologija

Kontakt

jelena.radosavljev.kircanski@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Komunikacija unutar sistema. Psihijatrija danas. God. 53 (1), 2021.

Ljubav preko neta – (zlo)upotreba društvenih mreža. Adolescencija. Dereta, 2019.

Porodična terapija i trauma. Centar za Shema terapiju, 2019.

Zrelost za polazak u školu. Psihijatrija danas God. 50 (1), 2018.

Ispitivanje stepena traume i uticaja zlostavljanja i zanemarivanja na dimenzije ličnosti adolescenata. Psihijatrija danas Vol. 48 (2), 2016.

Povezanost psihopatologije i rezilijentnosti sa zlostavljanjem u detinjstvu kod mladih upućenih na prvi psihijatrijski pregled. Vojnosanitetski pregled Vol. 71 (6), 2014.

Stres roditeljstva kod roditelja predškolske dece sa pervazivnim razvojnim poremećajima. Psihijatrija danas Vol. 45 (1), 2013.

Poremećaji prilagođavanja bolnički lečenih adolescenata – studija nadgledanja. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo Vol. 140 (5-6), 2012.

Didžordžov sindrom – prikaz bolesnika. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo Vol. 139 (9-10), 2011.

Uloga zdravstvenog sistema u procesu zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Psihijatrija danas Vol. 41 (1-2), 2009.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.