Prof. dr Jelena Sladojević Matićvanredna profesorka

Osnovne i magistarske studije završila na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde je 2011. godine odbranila doktorsku disertaciju “Koncept Senke i njen značaj u analitičkom, terapijskom i dijagnostičkom radu“.

Bila je gostujući predavač na Filozofskom fakultetu (2006-2013). Od 2015. godine radi kao predavač na Fakultetu za medije i komunikacije. Ima bogato iskustvo u oblasti HR konsaltinga i organizacionog koučinga, kao i saradnji sa domaćim i internacionalnim kompanijama. Od 2003. godine radi u privatnoj praksi – oblast jungovske psihoterapije. Učestvovala na brojnim međunarodnim i domaćim stručnim skupovima. Jungovski analitičar i supervizor pri IAAP (International Association for Analytical Psychology). Analitičar, supervizor i predavač na edukaciji iz analitički orijentisane psihoterapije (pri SDPS). Član SDPS, EAP, IAAP. Edukacija iz REBT, KBT koučinga, ISCP sertifikat (International Society for Coaching Psychology).

Kursevi profesora

Psihologija komunikacija u radnom okruženju

Procena i razvoj interpersonalnih veština

Psihologija rada

Veštine koučinga – rad sa pojedincima i sistemima

Upravljanje karijerom

Organizacijska psihologija

Mentalna higijena u radnoj organizaciji

Menadžment ljudskih resursa

HR konsalting i organizaciono savetovanje

Korporativni i sistemski koučing

Oblast istraživanja

Psihologija rada i organizacije, jungovska analitička psihologija i psihoterapija, organizacioni i sistemski koučing

Kontakt

jelena.sladojevic.matic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Senka u psihoterapiji: Psihoterapeut i njegova Senka. Fakultet za medije i komunikacije, 2018.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.