Prof. dr Jelena Vasiljevićvanredna profesorka

Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2009. godine radi na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, trenutno u zvanju više naučne saradnice. Radila je kao istraživačica i stipendistkinja na univerzitetima u Edinburgu i Gracu.

Akademsko uporište joj je u političkoj antropologiji i studijama građanstva. U dosadašnjem radu bavila se teorijama građanstva, politikama građanstva i državljanstva u zemljama bivše Jugoslavije, politikama sećanja i pamćenja. Trenutno se najviše zanima za teme političke solidarnosti, aktivističkog građanstva, i društvenih pokreta na Balkanu. Autorka je monografije Antropologija građanstva (Mediterran i IFDT, 2016; nagrada Etnografskog instituta SANU za najbolju monografiju iz oblasti etnologije i antropologije), koautorka studije o lokalnim fondacijama (sa B. Radovanović) i studije o društvenim pokretima u Srbiji i Makedoniji (sa B. Delibašićem i S. Nikolić). Objavila je više desetina naučnih i stručnih radova i učestvovala u brojnim domaćim i međunarodnim naučnim projektima. Bila je aktivni član ekspertskog tima BiEPAG (The Balkans in Europe Policy Advisory Group). Članica je međunarodnog odbora Evropskih alternativa (European Alternatives).

Kursevi profesora

Uvod u antropologiju: kultura i društvo

Politike solidarnosti

Oblast istraživanja

Politička antropologija; aktivističko građanstvo; Jugoistočna Evropa

Kontakt

jelena.vasiljevic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Knjige
(2022) sa Bojanom Radovanović, Lokalne fondacije u Srbiji: Osnaživanje odozdo – uloga, izazovi i perspektive za razvoj lokalnih fondacija. Beograd: Trag fondacija i Institut za filozofiju i društvenu teoriju.
(2016) Antropologija građanstva. Beograd i Novi Sad: Mediterran i Institut za filozofiju i društvenu teoriju.
Članci 
(2023) A Crisis of Political Solidarity in the European Union and the Western Balkans: Reactive vs. Institutional Solidarity, Southeastern Europe. L’Europe du Sud-Est (46)3: 225-247.

(2022) sa Anom Đorđević, The effects of deliberation on citizen knowledge, attitudes and preferences: a case study of a Belgrade deliberative mini public, Filozofija i društvo 33(1): 72-97.

(2021) Memorijalizacija prošlosti kroz umetničke forme: sećanje na partizanski pokret tokom i nakon Jugoslavije, Etnoantropološki problemi 16 (3): 899–915.

(2021) Solidarity reasoning and citizenship agendas: from socialist Yugoslavia to neoliberal Serbia, East European Politics & Societies and Cultures 35(2): 271-292.
(2020) with Gazela Pudar Draško and Irena Fiket, Big Dreams and Small Steps: Comparative Perspectives on Social Movements’ Struggle for Democracy in Serbia and North Macedonia, Southeast European and Black Sea Studies 20 (1): 199-219.
(2019) with I. Fiket, M. Ivković and G. Pudar Draško, The discourse of anti-instrumentalism: exploring a conceptual model through the case study of the We won’t let Belgrade d(r)own initiative, Partecipazione E Conflitto 12 (3): 898-918. DOI: 10.1285/i20356609v12i3p898.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.