Prof. dr Jelisaveta Blagojevićredovna profesorka

Diplomirala filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorirala 2006. godine na Univerzitetu u Novom Sadu, Asocijacija centara za interdisciplinarne studije i multidisciplinarne studije i istraživanja. Redovna profesorka i rukovodilac Departmana za studije politike na Fakultetu za medije i komunikacije.

Gostujuća predavačica na Fakultetu političkih nauka u Beogradu (od 2003), predavačica u Centru za ženske studije i istraživanja roda u Beogradu (od 2001), gostujuća predavačica na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (2003), gostujuća predavačica na Institutu Studiorum Humanitatis (ISH) u Ljubljani (2003). Objavila je brojne radove iz oblasti filozofije, političke filozofije i rodnih i queer studija. Direktorka Centra za istraživanje kultura, politika i identiteta (IPAK.Centar) u Beogradu, direktorka Međunarodne Letnje škole za seksualnost, kulture i politike (od 2011).

Kursevi profesora

Uvod u politiku

Savremena politička filozofija

Rod i kultura

Kritički pojmovi 21. veka

Strukturalizam i poststrukturalizam

Oblast istraživanja

Savremena politička filozofija, rodne i queer studije

Kontakt

jelisaveta.blagojevic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Dis/connections: Toward an Ontology of Broken Relationality. Blagojevic J, Sunden J. Configurations Vol. 27 (1). Johns Hopkins University Press, 2019.

#political. Blagojević J, Fridman O, Stošić M. Fakultet za medije i komunikacije, 2017.

Periferije političkog: o afektima, stvarima i zajednicama. Blagojević J, Stošić M, Timotijević J. Fakultet za medije i komunikacije, 2017.

Politike nemislivog: uvod u ne-fašistički život. Fakultet za medije i komunikacije, Beograd, 2014.

Moć / Mediji / &. Blagojević J, Čekić J. Fakultet za medije i komunikacije, 2012.

Hieroglyphs of Jealousy. Research Center in Gender Studies, Euro-Balkan Institute, Skopje, 2008.

Zajednica onih koji nemaju zajednicu, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd, 2008.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.