Prof. dr Jovan Čekić redovni profesor

Diplomirao filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorirao 2009. godine na Fakultetu za medije i komunikacije. Bio je gostujući profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (2003), Fakultetu likovnih umetnosti na Cetinju (2003-2007), Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu (2008). Objavio je brojne radove iz filozofije, teorije umetnosti i teorije medija.

Izlaže od 1975. godine. Jedan je od osnivača konceptualne Grupe 143. Urednik je Art edicije u izdavačkoj kući Geopoetika. Bio je urednik za teoriju u časopisu „Moment“, kao i glavni urednik časopisa za vizuelnu kulturu „New Moment“ (1993-1997). Bio je umetnički direktor Bijenala mladih u Vršcu (2002) i BELEF-a (2003, 2004). Bio je kreativni direktor agencijama Saatchi & Saatchi (1993-1997) i Communis (2006). Dobitnik je Nagrade Memorijala Nadežde Petrović (1996) i Nagrade Oktobarskog salona (2000).

Kursevi profesora

Ekranska kultura

Kreativne strategije

Slika i nasilje

Film i mišljenje

Od postmodernog do posthumanog

Video umetnost

Studije umreženog sveta

Oblast istraživanja

Digitalne umetnosti, novi mediji, teorija umetnosti i medija

Kontakt

jovan.cekic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Nova povezivanja. Fakultet za medije i komunikacije, 2017.

Izmeštanje horizonta. Fakultet za medije i komunikacije, 2015.

Slike / Singularno / Globalno. Fakultet za medije i komunikacije, 2013.

Slika / Pokret / Transformacija. Fakultet za medije i komunikacije, 2013.

Moć / Mediji / &. Fakultet za medije i komunikacije, 2012.

Art Sessions: Era Milivojević. Geopoetika, 2001.

Presecanje haosa. Geopoetika, 1998.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.