Prof. Katrin Malabu (Kingston University London / University of California, Irvine)

 

Katrin Malabu (Catherine Malabou) je jedna od najistaknutijih francuskih filozofkinja. Radi u Centru za istraživanja moderne evropske filozofije na Univerzitetu Kingston u Londonu i na Kalifornijskom univerzitetu u Irvinu.

Fakultet za medije i komunikacije objavio je njenu prvu studiju o plastičnosti mozga Šta da radimo sa našim mozgom? (2017), njenu autokritiku na tu knjigu Preobražaji inteligencije (2018), esej iz karantina Karantin unutar karantina (2020), kao i najnoviju knjigu Izbrisano uživanje: klitoris i mišljenje (2021).

Malabu je u februaru 2018. godine na FMK održala otvoreno predavanje “Filozofsko propitivanje veštačke inteligencije – na putu u dolinu sablasnosti”. Beogradska poseta Katrin Malabu, u organizaciji Fakulteta za medije i komunikacije i Francuskog instituta u Beogradu, zamišljena je kao predstavljanje njenog filozofskog promišljanja inteligencije, plastičnosti mozga, konflikta između biološke i simboličke strane života, veštačke inteligencije, spajanja života i mašine.

U okviru serije online predavanja koje je tokom 2021. FMK organizovao u saradnji sa European Graduate School iz Švajcarske (EGS) Katrin Malabu je održala otvoreno predavanje pod nazivom Foucault s last seminars „the other politics“.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.