Prof. dr Kristina Brajović Carvanredna profesorka

Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2005. godine. Od 2009. je sertifikovani psihoterapeut transakcioni analitičar i sistemski porodični savetnik. Magistrirala komunikologiju na Fakultetu za medije i komunikacije 2007. Doktorirala psihologiju 2014. na Tilburg Univerzitetu u Holandiji.

Od 2014. godine je istraživač/pridruženi član Taos Instituta sa sedištem u SAD (Pensilvanija) i Evropi (Holandija). Predavač na Fakultetu za medije i komunikacije od osnivanja. Od 2016. ima zvanje i poziciju trenera i supervizora Evropske asocijacije za Transakcionu analizu (PTSTA). Urednica je žurnala EATA Newsletter Evropske asocijacije za Transakcionu analizu (EATA) čiji je član. Osnivač je Balkanske asocijacije za transakcionu analizu. Konsultant Bel Medic-a za oblast psihološkog testiranja i procene, kao i psihoterapije i savetovanja. Od 2016. godine je nosilac i koordinator regionalnog naučnog istraživanja koje finansira Evropska asocijacija za Transakcionu analizu.

Kursevi profesora

Komunikacija u grupi

Iskustvene grupe

Veštine komunikacije

Rast i razvoj ličnosti

Kvalitativne istraživačke metode

Psihologija advertajzinga

Oblast istraživanja

Psihologija komunikacija, psihoterapija, interpersonalne veštine, psihološko savetovanje, metode kvalitatativnog istraživanja

Kontakt

kristina.brajovic.car@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Transakciona analiza kroz četiri polja primene. Beograd, 2020.

Transactional Analysis: theory, practice, research. Fakultet za medije i komunikacije, 2019.

Razlike u zadovoljstvu brakom ovisno o profilu egograma i stilu interpersonalne razmjene partnera. Ljetopis socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2011.

Psihološki faktori i koronarna bolest srca. Psihologija, Vol. 40 (3), 2007.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.