Lada Paunović

Lada Paunović asistentkinja na FMK

Lada Paunović asistent

Osnovne studije novinarstva završila na Fakultetu za medije i komunikacije, master akademske studije Novinarstva na Fakultetu političkih nauka i master studije Odnosa s javnošću na Fakultetu za medije i komunikacije. Trenutno pohađa doktorske studije iz oblasti kulture i medija.

Na Fakultetu za medije i komunikacije angažovana je najpre kao saradnica u nastavi (2016), a zatim i u zvanju asistenta (2017). Nakon osam godina rada u brojnim tradicionalnim i onlajn medijima, iskustvo iz oblasti digitalnih komunikacija sticala u internacionalnim kompanijama, nakon čega se usmerila ka akademskoj karijeri.

Kursevi predavača

Uvod u digitalni marketing

Društvene mreže i internet PR

Video content marketing

Oblast istraživanja

Digitalni marketing, novinarstvo, novi mediji, odnosi s javnošću

Kontakt

lada.paunovic@fmk.edu.rs