Prof. dr Ljiljana Bulatovićredovna profesorka

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, doktorirala na Fakultetu za menadžment u Sremskim Karlovcima. Gostujući predavač na Universidad Technologico de Monterrey (Mexico City, 2009), Fakultetu za menadžment (Novi Sad, Sremski Karlovci, 2006-2014), Novosadskoj novinarskoj školi (2000-2004).

Autorka je brojnih radova izloženih na domaćim i međunarodnim konferencijama, publikovanih u domaćim i međunarodnim zbornicima i časopisima. Autorka više knjiga i poglavlja u domaćim i stranim monografskim studijama i tematskim zbornicima. U istraživačkom timu na projektu “Digitalne medijske tehnologije i društveno obrazovne promene” (2010-2017), MPNTR Republike Srbije. Članica programskih i naučnih odbora domaćih i međunarodnih naučnih konferencija, recenzent u domaćim i stranim časopisima, rad na više projekata iz oblasti medija, članica UO JMU RTV Vojvodine (2010-2015), članica UNS i International Federation of Journalists, urednica i novinarka u RTV CG i RTV Vojvodine.

Kursevi profesora

Medijska pismenost

Istraživačko novinarstvo

Novinarska stilistika

Štampa

Odnosi sa medijima

Moć pripovedanja u medijima

Digitalne i postdigitalne medijske prakse

Oblast istraživanja

Medijska pismenost, medijska pedagogija, novinarstvo, odnosi s medijima

Kontakt

ljiljana.bulatovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Novinarstvo. Media Art, 2011.

Masovni mediji. Cekom books, 2009.

Uvod u medije. Cekom books, 2006.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.