Dr Maja Ćurić Dražićasistent

Diplomirala psihologiju 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Završila master studije na istom fakultetu 2011. godine, na modulu Psihologija rada. Doktorirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Bila je angažovana kao demonstrator na Katedri za psihologiju rada Filozofskog fakulteta u Beogradu (2008-2011). Saradnik je Centra za vođenje karijere i savetovanje Beogradske otvorene škole i realizator obuke za nastavnike “Karijerno vođenje i savetovanje u srednjim školama – osnovna obuka”. Bila je saradnik Instituta za psihološka istraživanja na projektima selekcije (2007-2010).

Kursevi profesora

Organizacijska psihologija

Psihologija rada

Upravljanje karijerom

Veštine koučinga: rad sa pojedincima i sistemima

Psihološko procenjivanje u upravljanju ljudskim resursima

Oblast istraživanja

Psihologija rada, upravljanje karijerom, koučing

Kontakt

maja.curic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Efekti karijernog vođenja i savetovanja u pogledu zapošljivosti mladih. Beogradska otvorena škola, 2015.

Program i metodologija karijernog vođenja i savetovanja za studente u Srbiji. Tempus projekat – Univerzitet u Beogradu, 2014.

Karijera po meri mladih. Beogradska otvorena škola, 2014.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.