Maja Stanković

Maja Stanković Profesor FMK

Prof. dr Maja Stanković vanredna profesorka

Diplomirala istoriju moderne umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine. Magistrirala je 2008. godine, a 2013. godine na istom fakultetu odbranila doktorsku tezu “Kontekst u savremenoj srpskoj umetnosti na kraju XX i početku XXI veka”.

Od 2004. godine objavljuje radove iz oblasti savremene umetnosti, teorije i kritike. Koautorka je dva zbornika o savremenoj i video umetnosti, autorka knjige o kontekstualnim praksama u savremenoj umetnosti. Od 2008. članica je međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA. Od 2011. godine predaje na Fakultetu za medije i komunikacije.

Kursevi profesora

Uvod u opštu istoriju umetnosti

Uvod u modernu umetnost

Postmoderna umetnost

Neoavangardna umetnost

Kontekstualne umetničke prakse

Video umetnost

Oblast istraživanja

Istorija umetnosti, teorija umetnosti, savremena umetnost

Kontakt

maja.stankovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Fluidni kontekst. Kontekstualne prakse u savremenoj umetnosti. Fakultet za medije i komunikacije, 2015.

Slike/Singularno/Globalno (koautor zbornika). Fakultet za medije i komunikacije, 2013.

Slika/Pokret/Transformacija (koautor zbornika). Fakultet za medije i komunikacije, 2013.

Povezani linkovi

Razgovor o knjizi Maje Stanković “Fluidni kontekst: kontekstualne prakse u savremenoj umetnosti”

26. januar 2016.
Dom kulture Studentski grad

Postmoderne umetničke prakse

Fakultet za medije i komunikacije, 2013.
Video

Kritika na delu: 28. Memorijal Nadežde Petrović

Umetnička galerija “Nadežda Petrović”, Čačak, 2016.
Video
Maurizio Catelan Studije savremenosti

Studije savremenosti

studijesavremenosti.org
Blog

Maja Stanković: Biopolitička umetnost – uvođenje umrežene slike

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video