Prof. dr Maja Stankovićdekanka

Diplomirala istoriju moderne umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine. Magistrirala je 2008. godine, a 2013. godine na istom fakultetu odbranila doktorsku tezu “Kontekst u savremenoj srpskoj umetnosti na kraju XX i početku XXI veka”.

Od 2004. godine objavljuje radove iz oblasti savremene umetnosti, teorije i kritike. Koautorka je dva zbornika o savremenoj i video umetnosti, autorka knjige o kontekstualnim praksama u savremenoj umetnosti. Od 2008. članica je međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA. Od 2011. godine predaje na Fakultetu za medije i komunikacije, gde je redovna profesorka.

Kursevi profesora

Uvod u opštu istoriju umetnosti

Uvod u modernu umetnost

Postmoderna umetnost

Neoavangardna umetnost

Kontekstualne umetničke prakse

Video umetnost

Oblast istraživanja

Istorija umetnosti, teorija umetnosti, savremena umetnost

Kontakt

maja.stankovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Umrežena slika. Fakultet za medije i komunikacije, 2022.

Fluidni kontekst. Kontekstualne prakse u savremenoj umetnosti. Fakultet za medije i komunikacije, 2015.

Slike/Singularno/Globalno (koautor zbornika). Fakultet za medije i komunikacije, 2013.

Slika/Pokret/Transformacija (koautor zbornika). Fakultet za medije i komunikacije, 2013.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.