Prof. dr Marija Brankovićvanredna profesorka

Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je i doktorirala 2016. godine. Diplomirala je i na Filološkom fakultetu u Beogradu. Edukovala se u oblasti racionalno-emotivne bihejvioralne terapije. Naučna saradnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju i vanredna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

Istraživački se bavi psihologijom odnosa ljudi i ostalih životinja, socijalnim identifikacijama i njihovim psihološkim osnovama, naročito u post-konfliktnim regionima, kao i psihološkim osnovama i posledicama iracionalnih uverenja. Imenovana je za ambasadorku Evropske asocijacije za socijalnu psihologiju, sa ciljem da širi uvide o koristima socijalne psihologije i doprinese daljim evropskim integracijama regiona južne i istočne Evrope. Autorka je posvećena društveno-angažovanoj nauci i naporima da se naučni uvidi primene u kreiranju društva za dobrobiti ljudi i ostalih životinja, kao i životne sredine.

Autorka je niza pubilkacija iz oblasti socijalne i političke psihologije, koji se bave stavovima, socijalnim identitetima i bazičnim motivima u međugrupnim odnosima. Učestvovala je u nizu međunarodnih konferencija i istraživačkih projekata i usavršavala se na Univerzitetima u Lejdenu, Ulmu, Utrehtu i Levenu. Članica je Međunarodnog društva za političku psihologiju i Evropske asocijacije za socijalnu psihologiju. Učestvuje u aktivnostima promocije nauke, kao i radu nevladinih organizacija usmerenih na poboljšanje međugrupnog dijaloga. Dobitnica je nagrade Katarina Marić za najbolji master rad iz oblasti psihologije (2010), stipendije Fondacije Borislav Lorenc (2015), kao i stipendije Evropske asocijacije za socijalnu psihologiju (2016).

Kursevi profesora

Akademske veštine u psihologiji

Društveno odgovorne kampanje

Politička psihologija

Metodologija naučnih istraživanja i statistika

Metode i tehnike eksperimentalnih istraživanja

Oblast istraživanja

Socijalna psihologija, politička psihologija, akademske veštine

Kontakt

marija.brankovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Psihologija odnosa ljudi i (ostalih) životinja. FMK Knjige, 2022.

What We Eat Is Who We Are: The Role of Ethnic Attachment as an Ideological Base of Animal Exploitation. Anthrozoös Volume 34 Issue 3, 2021.

Samosaosećanje i samopoštovanje kao prediktori psihološke dobrobiti. Psihološka istraživanja Vol. 22 (2), 2019.

Shaping Social Identities after the Violent Conflicts: Youth in Western Balkans (Ed.). Springer, 2017.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.