Marija Đorić

Marija Đorić FMK

Prof. dr Marija Đorić vanredna profesorka

Osnovne, master i doktorske studije završila na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.Od 2006. do 2013. bila angažovana u nastavi na Fakultetu političkih nauka. Predavala je na Fakultetu za evropske pravno političke studije od 2008. do 2015. godine. Od 2016. je gostujući predavač na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

Učestvovala je na domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama. Član je međunarodnih naučnih asocijacija – ISA, IPRA, RISA, CEEISA. Objavila je tri naučne monografije i napisala preko 50 naučnih radova. Uređuje naučni časopis “Nauka i društvo – Science and Society”, član je Saveta naučnog časopisa “Kultura polisa”. Međunarodno priznanje “Terra incognita” u 2015. godini za doprinos svetskoj kulturi i nauci, kao jedan od autora međunarodne naučne monografije “Kommunikaciя i terrorizm”.

Kursevi profesora

Uvod u političke nauke

Političke teorije i ideologije

Politički ekstremizam

Oblast istraživanja

Politička teorija, terorizam, bezbednost, ekstremizam, huliganizam, političko nasilje

Kontakt

marija.djoric@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Ekstremna levica: ideološki aspekti levičarskog ekstremizma. Institut za političke studije Beograd, 2016.

Ekstremna desnica: međunarodni aspekti desničarskog ekstremizma. Udruženje Nauka i društvo Srbije, 2014.

Huliganizam: nasilje i sport. Udruženje Nauka i društvo Srbije, 2012.