Marija Simojlovićasistent

Osnovne studije komunikacija i odnosa s javnošću i master studije upravljanja ljudskim resursima završila je na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Master tezu pod nazivom „Primena komunikacijskih veština i tehnika menadžmenta ljudskih resursa u agilnoj metodologiji rada“, odbranila je u septembru 2023. godine. Trenutno radi kao asistent u nastavi na Departmanu za medije i komunikacije.

Po završetku osnovnih studija angažovana je kao saradnica u nastavi na predmetima: Uvod u vizuelne komunikacije, Propaganda u prošlosti i sadašnjosti, Teorije i prakse interkulturalnih komunikacija, Istorija medija, Komunikacija identiteta, Istorija roda i porodice, Medijski alati i imerzivni mediji i Integrisane marketinške komunikacije.

Tokom osnovnih studija pohađala je nekoliko stručnih praksi. Dobitnica je prve nagrade na konkursu „Kako do odgovornih medija i novinara kojima verujemo“ raspisanom 2019. godine od strane Evropske federacije novinara i Sindikata novinara Srbije. Učestvovala je u organizaciji Beogradskog festivala igre 2019. godine i 47. međunarodnog filmskog festivala FEST. Godine 2020. u okviru programa stručne prakse, bila je članica tima za unapređenje internih i eksternih komunikacija Francuskog instituta u Beogradu.

Kursevi profesora

Teorija i praksa interkulturalnih komunikacija

Istorija medija

Propaganda u prošlosti i sadašnjosti

Komunikacija identiteta

Istorija roda i porodice

Uvod u vizuelne komunikacije

Medijski alati i imerzivni mediji

Oblast istraživanja

Komunikacije, upravljanje ljudskim resursima, agilni menadžment, teorije kulture i medija

Kontakt

marija.simojlovic@fmk.edu.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.