Marina Paunović

Marina Paunović FMK

Marina Paunović predavač

Diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu (1990). Na postdiplomskim studijama istog fakulteta završila specijalističke akademske studije (2010). Stekla je zvanje sistemskog psihoterapeuta i Advanced diploma in Systemic psychotherapy with families, couples and individuals, Institute of family therapy London (2006). Diplomu sistemskog supervizora pri Marlborough Family service London stekla je 2013. godine.

Bila je stručni saradnik na Fakultetu političkih nauka u Beogradu (2008- 2010). Od 2008. godine je edukator i supervizor Edukacije za saradnike u zajednici Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu. Predavač letnje škole za studente Northwestern Univerziteta (od 2016), koji organizuje Medicinski fakultet u Beogradu. Objavila je brojne radove iz oblasti socijalnog rada, rada u grupi, socioterapije i savetovanja, psihoterapije, sa posebnim akcentom na teme porodice i braka. Recenzent je više knjiga. Učesnik i predstavnik raznih projekata, posebno u radu sa izbeglim osobama (2003-2005). Delegat Instituta za mentalno zdravlje “Project for strengthening the Capacities of Mental Health Professionals and Users Associations”. Učesnik kongresa, stručnih skupova i prezentacija iz oblasti mentalnog zdravlja, socijalne psihijatrije i psihoterapije.

Kursevi profesora

Savetovanje i socioterapija

Stručna praksa u centrima za socijalni rad

Oblast istraživanja

Socijalni rad, savetovanje i socioterapija, psihoterapija

Kontakt

marina.paunovic@fmk.edu.rs