Milan Jordanov

Milan Jordanov FMK

Milan Jordanov asistent

Završio je osnovne i master studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Trenutno pohađa doktorske studije psihologije na istom fakultetu i master studije primenjene statistike na Univerzitetu u Novom Sadu.

Bio je saradnik u nastavi na Fakultetu za medije i komunikacije i predavač na letnjoj školi statistike organizovane od strane Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih konferencija iz psihologije, a ima i objavljen rad u domaćem časopisu od međunarodnog značaja. Član je Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i stručni saradnik Istraživačke stanice Petnica. Dobitnik je nagrade fonda Katarina Marić za najbolji master rad iz psihologije u Srbiji.

Kursevi predavača

Učenje i viši kognitivni procesi

Percepcija

Oblast istraživanja

Učenje jezika, računarski modeli učenja, statistika

Kontakt

milan.jordanov@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije